مرکز مشاوره آویژه مرکز مشاوره آویژه .

مرکز مشاوره آویژه

معافیت ماده ۶ بهزیستی و معافیت کفالت بهزیستی

۵٫۰
۰۱

معافیت کفالت بهزیستی یکی از انواع معافیت های ساده ای است که مشمولین می توانند از آن استفاده کنند. همانطور که از اسمش نیز پیداست معافیت کفالت بهزیستی برای افرادی است که تحت پوشش این سازمان ها هستند . واقع معافیت کفالت بهزیستی نوعی روش برای معافیت دائم می شد . ولی چون به طور کامل شناخته نشده افراد اطلاعات کافی مورد آن ندارند .شما می توانید راهنمایی های لازم را این زمینه از مشاوره نظام وظیفه بگیرید.

معافیت پزشکی و بهزیستی سرزی چگونه است؟

بنابراین ممکن است افرادی شرایط معافیت کفالت بهزیستی را داشته شند اما به دلیل نداشتن اطلاعات به جای گرفتن معافیت کفالت بهزیستی دنل مراحل اعزام به خدمت شند . اما این سوال پیش خواهد آمد که معافیت کفالت بهزیستی به چه کسانی تعلق می گیرد ؟ آیا معافیت کفالیت بهزیستی مانند گرقتن معافیت پزشکی سرزی کار آسانی است ؟ مدارک معافیت خدمت برای معافیت بهزیستی چیست ؟ افراد چه زمانی می توانند برای معافیت کفالت بهزیستی اقدامات لازم انجام دهند ؟

قبل از هر توضیحی ید بگوییم جوانان ذکور کشور ما پس از گرفتن دیپلم یا همان پایان ۱۸ سالگی وارد سن مشمولیت شده و ید برای رفتن به خدمت مقدس سرزی اقدام کنند و مراحل اعزام به خدمت را انجام دهند . اما برخی به دلیل اینکه شرایط انواع معافیت ها را دارند ، سعی می کنند بدست آوردن اطلاعات مورد آن ها کارت معافیت خود را بگیرند . ما این مقاله قصد داریم مورد معافیت کفالیت بهزیستی یکی از راه های ساده و البته ناشناخته ی معافیت سرزی صحبت بکنیم .

ماده ۶ معافیت کفالت بهزیستی

ماده ۶ معافیت کفالت بهزیستی از قوانین معافیت کفالیت بهزیستی است . بر اساس ماده ۶ معافیت کفالت بهزیستی و قانون حمایت از معلولان و ناتوانان ، مشمولینی که پ یا ما آن ها معلول هستند می توانند از معافیت های کفالت بهزیستی استفاده کنند . هم چنین این قانون برای پی که فرزند ناتوان و معلول نیز دارد هم صدق می کند . هم چنین این قانون ذکر شده است که مشمولینی که همسر ناتوان و معلول دارند و از آن سرپرستی و مراقبت می کنند ، زمانی که مراقبت و نگهداری همسر خود را به عهده داشته شند از خدمت سرزی معاف خواهند شد .

بهتر است بدانید که ماده ۶ معافیت کفالت بهزیستی سال ۸۰ به طور قانونی از طرف سازمان نظام وظیفه ی عمومی تصویب شد . واقع ماده ۶ معافیت کفالت بهزیستی برای مشمولینی است که خانواده ی آن ها دو نفر از اعضای آن خانواده تحت پوشش بهزیستی شند . مشمولین می توانند توجه به شرایط خود مراحل معافیت را طی کرده و کارت پایان خدمت خود را بگیرند .

ماده ۹ معافیت کفالت بهزیستی

ماده ۹ معافیت کفالت بهزیستی از قوانین تصویب شده ی سازمان نظام وظیفه ی عمومی ناجا می شد که بر اساس آن افرادی که خانواده ای زندگی می کنند که همسر یا فرزندان یا خواهر و برا آن ها از معلولیت برخوردار شند . این افراد می توانند برای گرفتن معافیت کفالیت بهزیستی بر اساس ماده ۹ معافیت کفالت بهزیستی اقدام کنند .

مدارک مورد نیاز ماده ۹ معافیت کفالت بهزیستی :

 1. تکمیل فرم شماره ۱ وضعیت مشمولین .
 2. تکمیل برگه معاینه پزشکی اولیه .
 3. تکمیل فرم شماره ۴ وضعیت مشمولین .
 4. کارت ملی مشمولین به همراه کپی از پشت و رو .
 5. شناسنامه مشمول و کپی از همه ی صفحات .
 6. عکس ۳*۴ پرسنلی رنگی زمینه ی سفید .
 7. کپی شناسنامه پ و ما و خواهر و برا مشمول .
 8. کپی کارت ملی پ و ما مشمول .
 9. اصل آخرین مک تحصیلی و کپی آن .
 10. تکمیل فرم مرتبط بستگان مشمول (فردی که مشمول می خواهد کفالتش را به عهده بگیرد) .
 11. تکمیل فرم ۳ برگی تعییین وضعیت معلول از سوی سازمان بهزیستی .
 12. فرم رضایت نامه از والدین .


بیشتر بخوانید: انواع معافیت کفالت


شرایط معافیت کفالت بهزیستی

شرایط معافیت کفالت بهزیستی برای آن دسته از افرادی که می خواهند از این نوع کفالت استفاده کنند اینگونه است که :

 • تعداد براان خانواده مهم نیست . هر کدام از آن ها می توانند از معافیت های کفالت بهزیستی استفاده کنند . فقط انتخاب اینکه کدام فرزند می تواند بر اساس ماده ۶ معافیت های کفالت بهزیستی از این قانون استفاده کرده و کارت معافیت خود را بگیرد بر عهده ی پ و ما مشمول می شد .
 • مشمول نید به هیچ عنوان وارد غیبت بشود . یعنی پس از ورود به سن مشمولیت ید برای انجام کارهای معافیت اقدام کند .
 • مشمول ید سن ۱۹ سالگی برای گرفتن معافیت کفالیت بهزیستی اقدام کند .

مراحل معافیت کفالت بهزیستی

مراحل معافیت کفالت بهزیستی پس از ثبت خواست مشمولین سایت نظام وظیفه ی عمومی از دفاتر الکترونیک انتظامی شروع خواهد شد . واقع مراحل معافیت کفالیت بهزیستی به صورتی است که میزان صد معلولیت افراد ید کمیسیون پزشکی بهزیستی مورد بررسی قرار بگیرد . بر اساس آخرین قوانین تصویبی از سوی سازمان نظام وظیفه این کمیسیون افراد زیر حضور خواهند داشت :

 • دو نفر از پزشکان متخصص سازمان بهزیستی کشور .
 • یک پزشک متخصص از سوی وزارت بهداشت .
 • مسئول سد توان بخشی بهزیستی اسن مورد نظر .
 • یک نفر پزشک روانشناس .
 • یک نفر کارشناس تحصیلات توانبخشی .
 • یک نفر پزشک متخصص از سوی سازمان نظام پزشکی کشور .

مشمولین اولین قدم از مراحل این معافیت کفالیت بهزیستی ید اطلاعات کافی زمینه ی معافیت های کفالت بهزیستی را بدست آورند . پس از کسب اطلاعات مشمولین می توانند مدارک خوذ را آماده کرده و پس از پر کردن فرم های مورد نیاز به نزدیک ترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس + ۱۰ ) مراجعه کرده و خواست معافیت خود را ثبت کند .

پس از ثبت خواست و بررسی از سوی سازمان نظام وظیفه کمیسیون تشکیل خواهد شد . آخرین صدی که به معلول داده خواهد شد توسط این کمیسیون خواهد بود . آخر بر اساس رای شورای پزشکی مشمولین می توانند از معافیت کفالیت بهزیستی بهره مند شوند و کارت معافیت خود را به آسانی بگیرند .

مشمولین می توانند برای انواع مشاوره معافیت ، مشاوره معافیت پزشکی ، اطلاعات ره ی مدت زمان معافیت پزشکی سرزی ، مدارک مورد نیاز معافیت پزشکی خدمت سرزی می توانند مرکز مشاوره نظام وظیفه تماس بگیرند . هم چنین مرکز مشاوره معافیت پزشکی مشمولین را خصوص انواع معافیت های پزشکی راهنمایی خواهد کرد . مشاورین متخصص ما این مرکز اطلاعات جامعی همه ی زمینه های نظام وظیفه اختیار مشمولین خواهد گذاشت . شما می توانید هر روز تماس مشاورین ما از راهنمای مفید بهره مند شوید .

قوانین معافیت کفالیت بهزیستی

قوانینی که ادامه می خوانید از قانون هایی است که بر اساس ماده ۶ معافیت کفالیت بهزیستی توسط سازمان نظام وظیفه عمومی تصویب شده است :

 1. مشمولی که پ یا ماش به دلیل معلولیت عضو سازمان بهزیستی هستند ، از معافیت های کفالت بهزیستی استفاده می کنند .
 2. اگر ما مشمول به دلیل نداشتن همسر عضو سازمان بهزیستی شد . مشمول می تواند کفالت ما را به عهده بگیرد .
 3. همسر مشمول معلول بوده و عضو بهزیستی شد .
 4. مشمول دارای فرزند معلول بوده و فرزند آن نیازمند مراقبت شد .
 5. مشمول خانواده ای شد که حداقل دو نفر از اعضای آن به دلیل معلولیت عضو سازمان بهزیستی شند .
انواع معلولیت ها :

انواع معلولیت هایی که ماده ۶ معافیت کفالیت بهزیستی می توان به آن اشاره کرد بسیار گسترده است . اما به طور کلی این معلولیت ها ، ناتوانی های جسمی و روحی بوده که فرد به تنهایی قا به انجام امور خود نخواهد بود . واقع فردی دیگر ید زمینه های اقتصادی و اجتماعی از بیمار معلول نگهداری و مراقبت کند .

 • معلولیت های جسمی – حرکتی .
 • معلولیت شنوایی .
 • قطع اندام ها .
 • معلولیت بینایی .
 • معلولیت گفری .
 • اختلالات عضلانی .
 • انحرافات اندامی .
 • اختلالات سیستم اعصاب مرکزی .
 • معلولیت ذهنی .

خدمات کلان مرکز مشاوره آویژه زمینه نظام وظیفه

معافیت ماده ۶ بهزیستی و معافیت کفالت بهزیستی

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

معافیت ماده ۶ بهزیستی و معافیت کفالت بهزیستی

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۵:۱۱ توسط:avije موضوع: نظرات (0)