مرکز مشاوره آویژه مرکز مشاوره آویژه .

مرکز مشاوره آویژه

شرایط معافیت نظام وظیفه ۹۸ چگونه است؟

۵٫۰
۰۱

شرایط معافیت نظام وظیفه چگونه است؟

شرایط معافیت نظام وظیفه از شرایطی است که امروزه صد زیادی از مشمولین می خواهند از آن بهره مند شند . این شرایط معافیت نظام وظیفه برای آن دسته از مشمولین قابل قبول خواهد بود که گزوهی از انواع معافیت ها قرار دارند . همانطور که می دانید جوانان کشور ما پایان سن ۱۸ سالگی مجبورند به خدمت سرزی بروند . گذراندن ۲۱ ماه دوره خدمت ضرورت کار آسانی نخواهد بود . به همین دلیل صد زیادی از آنان تصمیم می گیرند از انواع معافیت ها استفاده کنند و برای این کار به دنل اطلاعات مفید هستند بتوانند از مشاوره معافیت کمک گرفته و از شرایط معافیت نظام وظیفه و مدارک معافیت خدمت را به طور کامل جویا شوند . مراجعه به مشاوره نظام وظیفه میتوانید از انواع شرایط معافیت ها و … بهره مند شوید .

برای گرفتن و بهره مندی از انواع معافیت های سرزی مانند : معافیت تحصیلی ، معافیت کفالت ، معافیت پزشکی خدمت سرزی ، معافیت مددجویان ، معافیت ایثارگران و سایر معافیت ها مشمولین ید شرایط معافیت نظام وظیفه را به طور کامل مطالعه نمایند . یعنی اطلاعات کافی زمینه انواع معافیت ها داشته شند . بتوانند بهترین راه را انتخاب کرده و معافیت خود را بگیرند .

به طور مثال گرفتن معافیت پزشکی سرزی دارای شزایط و ضوابط خاصی است است که از شرایط معافیت نظام وظیفه به شمار می آید . اینکه مدت زمان معافیت پزشکی سرزی چق است یا مدارک مورد نیاز معافیت پزشکی خدمت سرزی چیست مشمولین ید دقت آن ها را مطالعه کرده و اطلاعات کافی زمینه معافیت پزشکی خدمت سرزی بدست آورند .

شرایط معافیت نظام وظیفه کفالت

شرایط معافیت نظام وظیفه کفالت بسیار گسترده است . زیرا معافیت کفالت انواع مختلفی دارد که بسیاری از مشمولین ممکن است از این شرایط معافیت نظام وظیفه کفالت بهره مند شند . از اصلی ترین شرایط معافیت نظام وظیفه کفالت می توان به سه شرط زیر اشاره کرد :

 1. مشمولین نید وارد غیبت غیر موجه شده شند . یعنی ورود به سن مشمولیت ید برای انجام کارهای اداری معافیت خود اقدامات لازم را انجام دهند .
 2. مشمول ید وارد سن مشمولیت بشود . پس از آن می تواند پیگیر کارهای معافیت کفالت خود شد .
 3. مشمولین ید تنها فرزند ذکور لای سن مشمولیت پ ، ما یا سایر بستگان خود شند بتوانند کفالت آن ها را به عهده بگیرند .

مشمولین متقاضی معافیت های کفالت ید این سه شرط را داشته شند بتوانند مراحل اولیه معافیت کفالت را پشت سر بگذارند . واقع این ها اصلی ترین و مهم ترین شرایط معافیت نظام وظیفه کفالت می شد .

مدارک مورد نیاز برای اقدام معافیت های کفالت :

 • تکمیل برگه شماره یک وضعبت مشمولان .
 • تکمیل برگه شماره ۲ معاینه اولیه مشمولان .
 • تکمیل برگه شماره ۴ وضعیت مشمولان .
 • اصل شناسنامه مشمول به همراه کپی از تمام صفحات آن .
 • اصل کارت شناسایی ملی مشمول به همراه کپی از آن .
 • یک عدد عکس ۳*۴ رنگی زمینه ی سفید .
 • گواهی اشتغال به خدمت برای آن دسته از افرادی که حین خدمت برای معافیت کفالت اقدام می کنند .
 • کپی از تمام صفحات شناسنامه اعضای خانواده مانند ( پر ، ما ، خواهر ، برا )
 • اصل آخرین مک تحصیلی به همراه کپی یید شده ی آن توسط دفتر اسناد رسمی .

شرایط معافیت نظام وظیفه عمومی

شرایط معافیت نظام وظیفه عمومی برای انواع معافیت ها متغیر خواهد بود . قبل از اینکه شرایط معافیت نظام وظیفه عمومی را مورد بررسی قرار دهیم انواع معافیت ها آشنا خواهید شد . شناخت انواع معافیت ها به مشمولین کمک می کند بتوانند شرایط معافیت نظام وظیفه خود را بررسی کرده و بهترین راه را انتخاب کنند .

انواع معافیت ها

انواع معافیت هایی که مشمولین می توانند از آن ها استفاده کنند این مقاله آورده شده است آن ها را مطالعه کنید :

 • معافیت های پزشکی : به معافیت هایی اطلاق می شود که مشمولین به دلیل جود بیماری جسمی و روحی قا به انجام خدمت دوره ضرورت خود نشند . ( که این نوع معافیت خود به سه نوع معافیت تقسیم می شود : معافیت دائم ، معافیت موقت ، معافیت از انجام خدمات رزمی )
 • معافیت ایثارگران : این معافیت مخصوص فرزندان شاهد و ایثارگر می شد .که بر اساس صد جانزی ، مدت اسارت و مدت جبهه ی پ مشمولین آن ها می توانند از معافیت یا کسری خدمت سرزی استفاده کنند .
 • معافیت های کفالت : انواع معافیت هایی که مشمولین به عنوان مراقب و نگهدارنده ی فردی از خانواده یشان از این نوع معافیت بهره مند خواهند بود .
 • معافیت مددجویان : معافیتی که به اعضای سازمان های بهزیستی ، کمیته امداد و سازمان های مرتبط دیگر داده می شود . این افراد می توانند از معافیت مددجویان استفاده کنند .
 • معافیت بخشودگی سنی : این معافیت برای آن دسته از افرادی است که از رفتن به خدمت سرزی سر ز زده و وارد غیبت شدند . پس از گذشت چندین سال عفو رهبری خورده و معافیت خود را می توانند یافت کنند .
 • معافیت تحصیلی : مورد این نوع معافیت مشمولین ید نظر داشته شند که این معافیت به صورت موقت بوده و مشمول بعد از پایان تحصیلات خود ید برای تعیین تکلیف وضعیت خدمت خود به سازمان نظام وظیفه مراجعه کند .

شرایط معافیت نظام وظیفه برای فرزندان نظامیان

شرایط معافیت نظام وظیفه برای فرزندان نظامیان و هم چنین کسری خدمت برای آن ها بر اساس آخرین بیانیه ی اعلام شده توسط سردار ابراهیم کریمی قابل اجرا خواهد بود . یکی از این شرایط معافیت نظام وظیفه برای فرزندان نظامیان بر اساس بند د ماده ۸۸ قانون معافیت سازمان نظام وظیفه به این صورت می شد که به ازای هر ماه سابقه جبهه یک ماه کسری خدمت به مشمولین اعطا خواهد شد . هم چنین به ازای هر ماه اسارت پ یا یک صد جانزی همان یک ماه از خدمت فرزندان نظامیان و آزادگان کسر می شود . هر ساله بر اساس این قانونن تصویب شده خدود ۲۰ هزار نفر امکان استفاده از این تسهیلات را خواهند داشت و از این شراییط بهره مند می شوند .

شرایط معافیت نظام وظیفه برای معافیت تحصیلی

شرایط معافیت نظام وظیفه برای معافیت تحصیلی به این صورت خواهد بود که برای هر مقطع تحصیلی سنوات خاصی مقرر شده است . یعنی مشمولین پس از رسیدن به سن مشمولیت به جای اینکه مراحل اعزام به خدمت را انجام دهند می توانند ازشرایط معافیت نظام وظیفه برای معافیت تحصیلی استفاده کرده و ادامه تحصیل دهند . زمانی که مشمولین مشغول به تحصیل هستند معافیت تحصیلی به سر می برند و غیبتی برای آن ها رد نخواهد شد . اما بعد از اتمام سنوات مجاز مشمولین ید نسبت به انجام مراحل اعزام به خدمت خود اقدام کنند . مشمولین ید توجه به سقف مجاز این سنوات مک تحصیلی هر مقطع را یافت کنند .

سنوات مجاز برای استفاده از شرایط معافیت نظام وظیفه برای معافیت تحصیلی :

 • دوره ی کاردانی : ۲ سال و ۶ ماه .
 • دوره کارشناسی ناپیوسته : ۳ سال .
 • دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته : ۳ سال .
 • دوره کارشناسی پیوسته : ۵ سال .
 • دوره کارشناسی ارشد پیوسته : ۶ سال .
 • دوره ی دکتری پزشکی پیوسته : ۸ سال .
 • دوره دکتری تخصصی ناپیوسته : ۶ سال .

مشمولین می توانند اطلاعات بیشتر را از طریق مرکز مشاوره نظام وظیفه آویزه و سایت این مرکز به دست آورند . زیرا بسیاری از عزیزان سعی دارند از رفتن به خدمت سرزی امتناع کنند . برای استفاده از انواع معافیت ها مشمولین ید اطلاعات کافی بدست آورند . برای کسب اطلاعات مشاورین ما تماس شید . هم چنین عزیزان می توانند برای مشاوره معافیت پزشکی نیز مرکز مشاوره معافیت پزشکی و مشاورین متخصص این زمینه ارتط برقرار کنند . این مرکز تمام زمینه های نظام وظیفه به خصوص معافیت خدمت سرزی مشمولین را راهنمایی می کند .

شرایط معافیت نظام وظیفه ۹۸ چگونه است؟

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۶:۲۰ توسط:avije موضوع: نظرات (0)