مركز مشاوره آويژه مركز مشاوره آويژه .

مركز مشاوره آويژه

معرفي و ثبت نام رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور

۰٫۰
۰۰

رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور از جمله رشته هاي پويا و داري تنوع است كه ميان آقايان طرفداران بيشتري دارد . رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور داراي دو گرايش مربي گري ورزشي ( رشته هاي مختلف ) و همچنين مربي گري فعاليت بدني و تنستي ميشد . هدف از ارائه رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور روشن است چرا كه پيشرفت و توسعه ورزش رشته هاي گوناگون سطح كشور نياز به مربي حرفه اي و متخصص هر زمينه اي احساس ميشود .

رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور نيز بر آن است كه تربيت نيروي حرفه اي زمينه مربي گري رشته هاي مختلف نياز فاسيون هاي مختلف به مربي را مين كند چرا كه گذشته بيشتر مربيان به صورت تجربي مشغول به مربي گري بودند اما رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور پي پرورش افراديست كه شناخت اناتومي بدن حد يك پزشك يار و علم كافي از فعاليت و كنش هاي بدن و اصول و قواعد و قوانين ورزشي بتوانند به عنوان يك مربي حرفه اي هر رشته اي ايفاي نقش كنند .


بيشتر بخوانيد: ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي يزد


ثبت نام رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور

ثبت نام رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور فرصتي عالي براي مربياني است كه به صورت تجربي حال مربي گري هستند كسب علم رشته خود حرفه اي تر عمل كنند . ثبت نام رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور دو نوبت مهر ماه و بهمن ماه توسط سايت سازمان سنجش انجام ميشود براي اطلاع دقيق از زمان و نحوه ثبت نام ميتوانيد مركز مشاوره تحصيلي آويژه تماس برقرار كنيد .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مشهد بدون كنكور


شرايط ثبت نام رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي يزد


بدون كنكور شهريه رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور

شهريه رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور شامل شهريه ثابت و متغير است كه بخش متغير پيرو نحوه انتخاب واحد است كه توجه به واحد هاي عملي گوناگون اين رشته هر ترم ممكن است ميزان شهريه رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور كم يا زياد شد . براي اطلاع دقيق از هزينه هر واحد عملي و نظري اين رشته ميتوانيد از مشاوره تحصيلي كمك بگيريد .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


رشته تربيت بدني و مربي گري دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور

رشته تربيت بدني و مربي گري دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور جزو رشته هايي است كه اگر آن موفق عمل كنيد به طور حتم زار كار خود را پيدا خواهيد كرد . رشته تربيت بدني و مربي گري دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور امكان اشتغال فاسيون هاي مختلف ورزشي ، شركت هاي ساخت وسيله هاي ورزشي ، شركت هاي طراحي لس هاي ورزشي ، انواع سالن ها و شگاه هاي ورزشي و مدارس ورزش و… را به وجود مي آورد .

همانطور كه شاهد آن هستيم گسترش رشته هاي مختلف ورزشي و توسعه فرهنگ ورزش دوستي و توجه روز افزون دولت به پيشرفت و بين المللي كردن رشته هاي ورزشي مختلف ، نياز به مربي توانا احساس ميشود پس ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اين رشته فرصت موفقيت را اختيار شما قرار ميدهد و اينكه چه ميزان اين موفقيت را كسب كنيد تنها به تلاش و پشتكار خود شما برميگردد چرا كه يك مربي توانمند ، سواد و حرفه اي هرگز ناديده گرفته نميشود .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي تهران


روش پذيرش دانشجو رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

پذيرش دانشجو هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه معتبر ديپلم، نوع ديپلم (مرتبط يا غيرمرتبط) و سهميه آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، خانواده شهدا، ورزشكاران و بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن شاغل ميتوانند علاوه بر كشته محلهاي داراي ظرفيت پذيرش (صرفاً شاغل) از كشته محلهايي كه پذيرش (آزاد) دارند نيز انتخاب رشته نمايند. پذيرش دانشجو دانشگاه جامع علمي كاربردي به روش متمركز و توجه به امتياز كل داوطلن، اولويتهاي انتخابي آنها و ظرفيتهاي اختصاص داده شده به هر سهميه انجام مي شود.


بيشتر بخوانيد: رشته حقوق دانشگاه علمي كاربردي


روش پذيرش دانشجو رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

پذيرش دانشجو اين دانشگاه به صورت متمركز و هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه داوطلب، نوع مك (مرتبط يا
غيرمرتبط)، سهميه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، ورزشكاران، بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن سهميه آزاد كه مك كارداني آنان مرتبط رشته هاي تحصيلي انتخابي شد اولويت پذيرش آن رشته قرار ميگيرند.

ضمن ظرفيت قيمانده هر كشته محل، اولويت يكسان به داوطلن سهميه آزاد مدارك كارداني غيرمرتبط اختصاص مي يابد. لذا پيشنهاد ميشود داوطلن نسبت به انتخاب كشته محلهاي مرتبط رشته تحصيلي مقطع قبلي خود اقدام نمايند. داوطلن سهميه شاغل صرفا يك زيرگروه آموزشي رشته مرتبط شغل آنان پذيرش خواهند شد.

براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ما

 • آس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه علمي كاربردي
 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • دانلود دفترچه علمي كاربردي
 • پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي پزشكي دانشگاه علمي كاربردي
 • ارشد بدون كنكور علمي كاربردي
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي اصفهان
 • ليست رشته هاي بدون كنكور مشهد
 • رشته حقوق علمي كاربردي

بيشتر بخوانيد: شرايط پذيرش بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي


مدارك لازم براي ثبت نام رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۲).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: ثبت نام كارداني به كارشناسي علمي كاربردي بدون كنكور


مدارك لازم براي ثبت نام رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

 • مك كارداني (اعم از پيوسته/ناپيوسته) دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي مورد ييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، مان و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۳).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي و رشته هاي آن


راهنماي انتخاب رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور

هر داوطلب براساس ميزان علاقمندي خود به رشته هاي علمي كاربردي بدون كنكور و توجه به شرايط اختصاصي هر يك از مراكز آموزشي و رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل:

 • صنعت
 • كشاورزي
 • مديريت و خدمات اجتماعي
 • فرهنگ و هنر

برابر ضوابط شركت نمايد. جدول شماره (۶) دفترچه ثبت نام، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي مراكز آموزشي ج شده است. همچنين منجات جداول شماره (۷ الي ۱۰ ) دفترچه ثبت نام، معرف كشته محل و عنوان رشته، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، كد اشتغال و نيز جنسيت پذيرش هر يك از كشته محلهاي گروه هاي آموزشي چهارگانه براساس اسن، شهر و مركز آموزشي ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش آزاد مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين ليست رشته هاي علمي كاربردي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش شاغل مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين رشته هاي تحصيلي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.


بيشتر بخوانيد: ليست رشته هاي بدون كنكور علمي كاربردي


سوالات متداول

آيا دانشگاه علمي كاربردي براي كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و مربي گري دانشجو مي پذيرد؟

حال حاضر خير

آيا تغيير رشته، مرخصي تحصيلي، انتقال و ميهمان شدن براي رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي امكان پذير است؟

از نيمسال تحصيلي دوم به بعد براساس مجموعه قوانين و مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي قابل بررسي ميشد.

آيا تحصيل رشته تربيت بدني و مربي گري دانشگاه علمي كاربردي به صورت همزمان خدمت سرزي امكان پذير است؟

خير

خدمات كلان مركز مشاوره آويژه زمينه مشاوره تحصيلي

معرفي و ثبت نام رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

معرفي و ثبت نام رشته تربيت بدني و مربي گري علمي كاربردي بدون كنكور

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۴۳:۲۰ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

معرفي و ثبت نام رشته تصفيه آب علمي كاربردي بدون كنكور

۰٫۰
۰۰

رشته تصفيه آب علمي كاربردي بدون كنكور از رشته هاي گروه صنعت مي شد . رشته تصفيه آب يكي از شاخه هاي عمران مي شد كه به نسبت ساير گرايش هاي اين رشته كمتر شناخته شده است و بسياري از افراد تنها هنگام ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي متوجه مي شوند اين رشته زير گروه عمران مي شد از اين رو لازم است پيش از انتخاب اين رشته از طريق مشاوره تحصيلي اطلاعات جامعي را مورد محتواي اين رشته ، شرايط ثبت نام ، واحدهاي آموزشي ارائه دهنده اين رشته ، آينده شغلي رشته و . . . كسب كنيد . يكي از گزينه هاي مناسب براي راهنمايي شما اين زمينه مي تواند مركز مشاوره تحصيلي آويژه شد به طور كل اين مركز چه خصوص انتخاب رشته كنكور و چه مورد انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور مي تواند شما را يك انتخاب رشته صحيح مطابق علايق ، استعداد ها و توانايي هاي شما كمك كند .


بيشتر بخوانيد: رشته هاي بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي


ثبت نام رشته تصفيه آب علمي كاربردي بدون كنكور

ثبت نام رشته تصفيه آب علمي كاربردي بدون كنكور مطابق روال معمول اين مركز آموزشي دو نيمه مهر ماه و بهمن ماه انجام مي شود . متقاضيان مي‌توانند مراجعه به سايت سازمان سنجش و يافت كارت اعتري مخصوص انتخاب رشته ، دفترچه انتخاب رشته خود را يافت كنند و كد مربوط به رشته تصفيه آب علمي كاربردي بدون كنكور را اولويت بندي انتخاب رشته خود قرار دهند . ثبت نام رشته تصفيه آب علمي كاربردي بدون كنكور مقاطع كارداني و كارداني به كارشناسي ناپيوسته به صورت بدون كنكور براي عموم متقاضيان صورت مي گيرد و داوطلن مي توانند پس از گذراندن مرحله اوليه ثبت نام به صورت اينترنتي ، مراجعه به واحد آموزشي مورد نظر خود مراحل حضوري ثبت نام خود را انجام دهند .

بيشتر بخوانيد: انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


شرايط ثبت نام رشته تصفيه آب علمي كاربردي بدون كنكور


بيشتر بخوانيد: ثبت نام كارشناسي بدون كنكور علمي كاربردي


شرايط ثبت نام رشته تحصيلي دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور تنها بر اساس سوابق تحصيلي متقاضيان مي شد و فرد مي تواند داشتن مك ديپلم نظام قديم يا جديد صورت دارا بودن شرايط خصوصي و عمومي تحصيل اين مركز آموزشي رشته تصفيه آب علمي كاربردي بدون كنكور ثبت نام كنند . از ديگر شرايط ثبت نام رشته تصفيه آب علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور كه جزء شرايط عمومي ثبت‌ نام است مي توان به اعتقاد داشتن به دين اسلام ، عدم كينه و عناد نظام مقدس جمهوري اسلامي ، دارا بودن سلامت جسمي و رواني نداشتن ، سابقه رفرها و اعمال غير اخلاقي و . . . اشاره كرد .


بيشتر بخوانيد: كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي


شهريه رشته تصفيه آب علمي كاربردي بدون كنكور

شهريه رشته تصفيه آب علمي كاربردي بدون كنكور طبق تعرفه كلي اين مركز آموزشي ، شامل شهريه ثابت و شهريه متغير مي شد . شهريه ثابت از طرف سازمان مشخص مي‌ شود و طول سال تحصيلي تغيير نمي‌ كند اما شهريه متغير به هزينه هر واحد عمومي و تخصصي و عملي و نظري بستگي دارد و نهايت مجموع شهريه ثابت و متغير است كه شهريه رشته تصفيه آب علمي كاربردي بدون كنكور را مشخص مي‌كند . دانشجويان اين رشته همانند ساير رشته ها مي توانند از كمك هزينه هاي صندوق رفاه دانشگاه علمي كاربردي قالب وام شهريه استفاده كنند .


بيشتر بخوانيد: رشته حقوق دانشگاه علمي كاربردي


رشته تصفيه آب دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور

رشته تصفيه آب دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور ارائه شده است افراد متخصصي را تربيت كند كه نظارت بر منابع آب زير زميني و سطحي ، روند تصفيه آب ، نحوه توزيع آب و . . . كيفيت و سلامت آب مورد نياز صنعت و جامعه را كنترل كنند چراكه توجه به فاضلاب هاي صنعتي و ديگر عوامل آلوده كننده منابع آبي ، اهميت بهداشت آب روز به روز حال افزايش است . اين رشته داراي دو گرايش سيسات آب و فاضلاب و گرايش عمران آب و فاضلاب مي شد . دانشجويان رشته تصفيه آب دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور مسائلي مانند آبرساني و توزيع آب شهري ، آزمايشگاه شيمي آب و فاضلاب ، آزمايشگاه ميكروبيولوژي آب و فاضلاب ، ازمايشگاه هيوليك عمومي ، استيك و مقاومت مصالح ، الكتريسيته صنعتي ، خوردگي و رسوب گذاري و . . . آشنا مي شوند .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران


روش پذيرش دانشجو رشته تصفيه علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

پذيرش دانشجو هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه معتبر ديپلم، نوع ديپلم (مرتبط يا غيرمرتبط) و سهميه آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، خانواده شهدا، ورزشكاران و بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن شاغل ميتوانند علاوه بر كشته محلهاي داراي ظرفيت پذيرش (صرفاً شاغل) از كشته محلهايي كه پذيرش (آزاد) دارند نيز انتخاب رشته نمايند. پذيرش دانشجو دانشگاه جامع علمي كاربردي به روش متمركز و توجه به امتياز كل داوطلن، اولويتهاي انتخابي آنها و ظرفيتهاي اختصاص داده شده به هر سهميه انجام مي شود.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام كارداني به كارشناسي علمي كاربردي


روش پذيرش دانشجو رشته تصفيه علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

پذيرش دانشجو اين دانشگاه به صورت متمركز و هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه داوطلب، نوع مك (مرتبط يا
غيرمرتبط)، سهميه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، ورزشكاران، بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن سهميه آزاد كه مك كارداني آنان مرتبط رشته هاي تحصيلي انتخابي شد اولويت پذيرش آن رشته قرار ميگيرند.

ضمن ظرفيت قيمانده هر كشته محل، اولويت يكسان به داوطلن سهميه آزاد مدارك كارداني غيرمرتبط اختصاص مي يابد. لذا پيشنهاد ميشود داوطلن نسبت به انتخاب كشته محلهاي مرتبط رشته تحصيلي مقطع قبلي خود اقدام نمايند. داوطلن سهميه شاغل صرفا يك زيرگروه آموزشي رشته مرتبط شغل آنان پذيرش خواهند شد.

براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ما

 • آس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه علمي كاربردي
 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • دانلود دفترچه علمي كاربردي
 • پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي پزشكي دانشگاه علمي كاربردي
 • ارشد بدون كنكور علمي كاربردي
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي اصفهان
 • ليست رشته هاي بدون كنكور مشهد
 • رشته حقوق علمي كاربردي

بيشتر بخوانيد: انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


مدارك لازم براي ثبت نام رشته تصفيه علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۲).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: ثبت نام رشته آرايشگري دانشگاه علمي كاربردي


مدارك لازم براي ثبت نام رشته تصفيه علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

 • مك كارداني (اعم از پيوسته/ناپيوسته) دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي مورد ييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، مان و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۳).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: ورود به دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور


راهنماي انتخاب رشته تصفيه علمي كاربردي بدون كنكور

هر داوطلب براساس ميزان علاقمندي خود به رشته هاي علمي كاربردي بدون كنكور و توجه به شرايط اختصاصي هر يك از مراكز آموزشي و رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل:

 • صنعت
 • كشاورزي
 • مديريت و خدمات اجتماعي
 • فرهنگ و هنر

برابر ضوابط شركت نمايد. جدول شماره (۶) دفترچه ثبت نام، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي مراكز آموزشي ج شده است. همچنين منجات جداول شماره (۷ الي ۱۰ ) دفترچه ثبت نام، معرف كشته محل و عنوان رشته، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، كد اشتغال و نيز جنسيت پذيرش هر يك از كشته محلهاي گروه هاي آموزشي چهارگانه براساس اسن، شهر و مركز آموزشي ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش آزاد مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين ليست رشته هاي علمي كاربردي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش شاغل مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين رشته هاي تحصيلي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.


بيشتر بخوانيد: ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي


سوالات متداول

آيا دانشگاه علمي كاربردي براي كارشناسي ارشد رشته تصفيه دانشجو مي پذيرد؟

حال حاضر خير

آيا تغيير رشته، مرخصي تحصيلي، انتقال و ميهمان شدن براي رشته تصفيه علمي كاربردي امكان پذير است؟

از نيمسال تحصيلي دوم به بعد براساس مجموعه قوانين و مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي قابل بررسي ميشد.

آيا تحصيل رشته تصفيه دانشگاه علمي كاربردي به صورت همزمان خدمت سرزي امكان پذير است؟

خير

خدمات كلان مركز مشاوره آويژه زمينه مشاوره تحصيلي

معرفي و ثبت نام رشته تصفيه آب علمي كاربردي بدون كنكور

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

معرفي و ثبت نام رشته تصفيه آب علمي كاربردي بدون كنكور

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۲۸:۱۸ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

معرفي و ثبت نام رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور

۰٫۰
۰۰

رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور چيست و چه هدفي ارائه مي شود ؟ توجه به اينكه اين رشته زمينه فناوري و تكنولوژي عمل مي كند لذا رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور راسي رشته هاي توليدي قرار مي گيريد . هدف از ارائه رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور آموزش اتصال مواد مختلف مهندسي به صورت كاملا حرفه اي و تخصصي مي شد . حال اين مواد ممكن است فلز ، كامپوزيت و يا چيزهاي ديگري شد ‌ .رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور افرادي را تعليم مي دهد كه مي توانند ساخت و اتصال ماشين هاي توليدي كارخانه ها ، تجهيزيات و هر مكان صنعتي مشغول به كار شوند. رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور ليست رشته هاي گروه صنعت قرار مي گيرد .

رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور يكي از رشته هايي است كه مي تواند چه كارهاي دولتي و چه زار آزاد و كارگاه هاي توليدي كار ساز شد . از طرفي رشته جوشكاري مي تواند فرصت عالي براي افرادي شد كه به صورت تجربي حرفه جوشكاري را پيش گرفته اند و تحصيل اين رشته مي توانند شغل خود را به صورت تخصصي و حرفه اي و زمينه ي صنعتي و گسترده تر دنل كنند .


بيشتر بخوانيد: رشته عكاسي دانشگاه علمي كاربردي


ثبت نام رشته جوشكاري علمي كاربردي

ثبت نام رشته جوشكاري علمي كاربردي مي تواند يك انتخاب پر زده كشور هاي حال توسعه امروزي شد . ثبت نام رشته جوشكاري علمي كاربردي از بهترين و پركاربردترين رشته ها عرصه اتصال دائم و فناوري مي شد ‌. براي ثبت نام رشته جوشكاري علمي كاربردي مي توانيد از مشاوره تحصيلي كمك بگيريد و براي يافت اطلاعات مورد نياز خود ، كافي است مركز مشاوره تحصيلي آويژه ‌ .ثبت نام رشته جوشكاري علمي كاربردي دو مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و دو دوره ي مهر ماه و بهمن ماه انجام مي شود .


بيشتر بخوانيد: رشته حسابداري دانشگاه علمي كاربردي


شرايط ثبت نام رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور

شرايط ثبت نام رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور از قانون كلي اين مركز آموزشي پيروي ميكند . از شرايط ثبت نام رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور داشتن مك ديپلم است . شرايط ثبت نام رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور براي مقطع كارشناسي گذراندن وس پيش نياز اين رشته مي شد . از ديگر شرايط ثبت نام رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور بودن كنكور داشتن شرايط عمومي و خصوصي ، وضعيت جسماني مناسب براي اين رشته ، و معدل لازم براي ورود به اين رشته مي شد .


بيشتر بخوانيد: كارداني بدون كنكور علمي كاربردي


شهريه رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور

شهريه رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور طبق اصول حاكم بر همه رشته ها تعيين مي شود . شهريه رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور به صورت ثابت و متغيير مي شد . شهريه رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور هر ترم بنا بر واحد هاي تئوري و عملي و نيز واحدهاي عمومي و اختصاصي نظر گرفته مي شود . براي اطلاع دقيق از شهريه رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور مركز مشاوره آويژه .


بيشتر بخوانيد: شرايط ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور


رشته جوشكاري دانشگاه جامع علمي كابردي بدون كنكور

رشته جوشكاري دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور پي آموزش نيروي متخصص عرصه تكنولوژي و دنياي صنعتي امروزه مي شد . ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مي تواند يكي از ساده ترين و مناسب ترين راه ها براي ورود به رشته هاي فني و توليدي شد . رشته جوشكاري دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور به منظور آموزش اتصال انواع مواد شامل پليمر ، فلز و . . تكنيك هاي حرفه اي و سازه هاي صنعتي ارائه مي شود . رشته جوشكاري دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور واحد هاي عملي و كارگاهي زيادي را آموزش مي دهد .

چرا كه جوشكاري آن هم زمينه تخصصي و صنعتي را نمي توان تنها مطالعه كب آموخت . تحصيل اين رشته ميتوانيد به عنوان متخصص تمامي كارخانه ها صنعتي و يا كارگاه هاي توليدي مرتبط مشغول به كار شويد كلا هر زمينه اي كه نياز به اتصالات شد مانند سازه هاي ساختماني يا صنايع خوو سازي شما ميتوانيد مشغول به كار شويد يا همچنين به عنوان آموزشگر مراكز آموزشي تيس كنيد .


بيشتر بخوانيد: پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور


روش پذيرش دانشجو رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

پذيرش دانشجو هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه معتبر ديپلم، نوع ديپلم (مرتبط يا غيرمرتبط) و سهميه آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، خانواده شهدا، ورزشكاران و بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن شاغل ميتوانند علاوه بر كشته محلهاي داراي ظرفيت پذيرش (صرفاً شاغل) از كشته محلهايي كه پذيرش (آزاد) دارند نيز انتخاب رشته نمايند. پذيرش دانشجو دانشگاه جامع علمي كاربردي به روش متمركز و توجه به امتياز كل داوطلن، اولويتهاي انتخابي آنها و ظرفيتهاي اختصاص داده شده به هر سهميه انجام مي شود.


بيشتر بخوانيد: رشته حقوق دانشگاه علمي كاربردي


روش پذيرش دانشجو رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

پذيرش دانشجو اين دانشگاه به صورت متمركز و هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه داوطلب، نوع مك (مرتبط يا
غيرمرتبط)، سهميه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، ورزشكاران، بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن سهميه آزاد كه مك كارداني آنان مرتبط رشته هاي تحصيلي انتخابي شد اولويت پذيرش آن رشته قرار ميگيرند.

ضمن ظرفيت قيمانده هر كشته محل، اولويت يكسان به داوطلن سهميه آزاد مدارك كارداني غيرمرتبط اختصاص مي يابد. لذا پيشنهاد ميشود داوطلن نسبت به انتخاب كشته محلهاي مرتبط رشته تحصيلي مقطع قبلي خود اقدام نمايند. داوطلن سهميه شاغل صرفا يك زيرگروه آموزشي رشته مرتبط شغل آنان پذيرش خواهند شد.

براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ما

 • آس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه علمي كاربردي
 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • دانلود دفترچه علمي كاربردي
 • پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي پزشكي دانشگاه علمي كاربردي
 • ارشد بدون كنكور علمي كاربردي
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي اصفهان
 • ليست رشته هاي بدون كنكور مشهد
 • رشته حقوق علمي كاربردي

بيشتر بخوانيد: ليست رشته هاي دانشگاه جامع علمي كاربردي


مدارك لازم براي ثبت نام رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۲).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: رشته آشپزي دانشگاه علمي كاربردي


مدارك لازم براي ثبت نام رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

 • مك كارداني (اعم از پيوسته/ناپيوسته) دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي مورد ييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، مان و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۳).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: رشته هاي غير حضوري دانشگاه علمي كاربردي


راهنماي انتخاب رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور

هر داوطلب براساس ميزان علاقمندي خود به رشته هاي علمي كاربردي بدون كنكور و توجه به شرايط اختصاصي هر يك از مراكز آموزشي و رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل:

 • صنعت
 • كشاورزي
 • مديريت و خدمات اجتماعي
 • فرهنگ و هنر

برابر ضوابط شركت نمايد. جدول شماره (۶) دفترچه ثبت نام، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي مراكز آموزشي ج شده است. همچنين منجات جداول شماره (۷ الي ۱۰ ) دفترچه ثبت نام، معرف كشته محل و عنوان رشته، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، كد اشتغال و نيز جنسيت پذيرش هر يك از كشته محلهاي گروه هاي آموزشي چهارگانه براساس اسن، شهر و مركز آموزشي ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش آزاد مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين ليست رشته هاي علمي كاربردي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش شاغل مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين رشته هاي تحصيلي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مترو تهران


سوالات متداول

آيا دانشگاه علمي كاربردي براي كارشناسي ارشد رشته جوشكاري دانشجو مي پذيرد؟

حال حاضر خير

آيا تغيير رشته، مرخصي تحصيلي، انتقال و ميهمان شدن براي رشته جوشكاري علمي كاربردي امكان پذير است؟

از نيمسال تحصيلي دوم به بعد براساس مجموعه قوانين و مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي قابل بررسي ميشد.

آيا تحصيل رشته جوشكاري دانشگاه علمي كاربردي به صورت همزمان خدمت سرزي امكان پذير است؟

خير

خدمات كلان مركز مشاوره آويژه زمينه مشاوره تحصيلي

معرفي و ثبت نام رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

معرفي و ثبت نام رشته جوشكاري علمي كاربردي بدون كنكور

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۵۹:۵۵ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

معرفي و ثبت نام رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور

۰٫۰
۰۰

رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور چه هدفي ارائه ميشود و چه نقشي زندگي دارد ؟ آيا گذشت چند صده از كشف اولين و ساده ترين ماشين چاپ هنوز هم اين صنعت پا برجا مانده و ايفاي نقش ميكند ؟ خوب است بدانيم گذشت اين همه سال و پيشرفت تكنولوژي هنوز هم رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور دانشجويان خاص خود را مي پذيرد و توجه به پيشرفت و نياز روز افزون زندگي به صنعت چاپ اين رشته پر رونق است . رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور براي افراد علاقه مند به كارهاي كامپيوتري ، تكنيكي و محاستي مناسب است . رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور گرايش هاي پيش از چاپ ، چاپ و پس از چاپ ارائه مي شود .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني ثبت نام كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي


ثبت نام رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور

ثبت نام رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور و هر رشته ديگري دانشگاه جامع علمي كاربردي بهتر است شناخت و مشاوره تحصيلي انجام شود ، شما مي توانيد جهت ثبت نام رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور و شناخت لازم از اين رشته ، از طريق تماس مركز مشاوره تحصيلي آويژه خود را از راهنمايي هاي همه جانبه اين مركز بهره مند سازيد .

بيشتر بخوانيد: ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي


شرايط ثبت نام رشته صنايع و ماشين آلات چاپ دانشگاه علمي بدون كنكور

شرايط ثبت نام رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور براي تمامي متقاضيان اين رشته يكسان است و شامل مك‌ ديپلم ، معدل ده به لا و شرايط عمومي و خصوصي مي شد . اما شرايط شخصي فرد نيز براي ثبت نام رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور نيز به همان ميزان مهم است . داوطلب يد بسنجد كه آيا اين رشته علايق ، استعداد و مهارت هاي او همخواني دارد ؟ آيا آينده شغلي اين رشته همان كاري است كه بتواند علاقه به آن بپردازد و ده ها شرايط شخصي و سليقه اي ديگر كه يد مورد توجه قرار بگيرند .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي يزد


شهريه رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور

شهريه رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور طبق روال كلي دانشگاه توجه به تعداد واحد هاي ترمي ، وس پايه و اصلي ، اختصاصي و عمومي و . . تعيين مي شود . شهريه رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور بر حسب افزايش سالانه شهريه ثابت و نوسانات ترمي شهريه متغيير متفاوت است ، براي پرداخت شهريه مي توانيد صورت امكان از صندوق رفاه دانشگاه كمك هزينه يافت كنيد .

بيشتر بخوانيد: ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي يزد


رشته صنايع و ماشين آلات چاپ دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور

رشته صنايع و ماشين آلات چاپ دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور آينده شغلي وسيعي را براي داوطلن خود نظر دارد . فارق التحصيلان اين رشته پس از كسب مهارت هاي كافي صنعت چاپ مي توانند زمينه هاي ليتوگرافي ، روتوش ، كپي ، كارگاه هاي ماشين چاپ ، فرمول و حروف چيني ، دسته بندي ، صفحه بندي و ده ها زمينه مختلف اين رشته مشغول به كار شوند ، رشته صنايع و ماشين آلات چاپ دانشگاه جامع علمي كاربردي ادغامي از صنعت و فرهنگ مي شد متخصصان صنعت چاپ يد بتوانند كوه ترين زمان ، كمترين هزينه ، بدون هيچ نقص و غلط نگارشي ، كيفيت لا نظم و انسجام صفحات چاپ شده يك محصول را به مرحله توليد انبوه برسانند ‌.

بخش هاي مختلف اين رشته افراد ماهر زمينه چاپ ، ساخت بنرها و شابلون ، تبليغات و اطلاع رساني به شكل هاي مختلف و من ، شركت هاي تبليغاتي ، شركت هاي طراحي و تمامي مراحل مختلف چاپ كب ها و ديگر امور صنعتي و فرهنگي مشغول به كار شوند . كافي است ذهني خلاق و آشنا امور صنعت چاپ داشته شيد بتوانيد به راحتي كارآفريني كنيد و عرصه چاپ ، صنعت و فرهنگ قدم برداريد .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام رشته آرايشگري دانشگاه علمي كاربردي


روش پذيرش دانشجو رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

پذيرش دانشجو هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه معتبر ديپلم، نوع ديپلم (مرتبط يا غيرمرتبط) و سهميه آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، خانواده شهدا، ورزشكاران و بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن شاغل ميتوانند علاوه بر كشته محلهاي داراي ظرفيت پذيرش (صرفاً شاغل) از كشته محلهايي كه پذيرش (آزاد) دارند نيز انتخاب رشته نمايند. پذيرش دانشجو دانشگاه جامع علمي كاربردي به روش متمركز و توجه به امتياز كل داوطلن، اولويتهاي انتخابي آنها و ظرفيتهاي اختصاص داده شده به هر سهميه انجام مي شود.


بيشتر بخوانيد: شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


روش پذيرش دانشجو رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

پذيرش دانشجو اين دانشگاه به صورت متمركز و هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه داوطلب، نوع مك (مرتبط يا
غيرمرتبط)، سهميه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، ورزشكاران، بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن سهميه آزاد كه مك كارداني آنان مرتبط رشته هاي تحصيلي انتخابي شد اولويت پذيرش آن رشته قرار ميگيرند.

ضمن ظرفيت قيمانده هر كشته محل، اولويت يكسان به داوطلن سهميه آزاد مدارك كارداني غيرمرتبط اختصاص مي يابد. لذا پيشنهاد ميشود داوطلن نسبت به انتخاب كشته محلهاي مرتبط رشته تحصيلي مقطع قبلي خود اقدام نمايند. داوطلن سهميه شاغل صرفا يك زيرگروه آموزشي رشته مرتبط شغل آنان پذيرش خواهند شد.

براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ما

 • آس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه علمي كاربردي
 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • دانلود دفترچه علمي كاربردي
 • پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي پزشكي دانشگاه علمي كاربردي
 • ارشد بدون كنكور علمي كاربردي
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي اصفهان
 • ليست رشته هاي بدون كنكور مشهد
 • رشته حقوق علمي كاربردي

بيشتر بخوانيد: ثبت نام كارشناسي بدون كنكور علمي كاربردي


مدارك لازم براي ثبت نام رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۲).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: ثبت نام كارداني به كارشناسي علمي كاربردي بدون كنكور


مدارك لازم براي ثبت نام رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

 • مك كارداني (اعم از پيوسته/ناپيوسته) دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي مورد ييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، مان و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۳).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: رشته حقوق دانشگاه علمي كاربردي


راهنماي انتخاب رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور

هر داوطلب براساس ميزان علاقمندي خود به رشته هاي علمي كاربردي بدون كنكور و توجه به شرايط اختصاصي هر يك از مراكز آموزشي و رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل:

 • صنعت
 • كشاورزي
 • مديريت و خدمات اجتماعي
 • فرهنگ و هنر

برابر ضوابط شركت نمايد. جدول شماره (۶) دفترچه ثبت نام، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي مراكز آموزشي ج شده است. همچنين منجات جداول شماره (۷ الي ۱۰ ) دفترچه ثبت نام، معرف كشته محل و عنوان رشته، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، كد اشتغال و نيز جنسيت پذيرش هر يك از كشته محلهاي گروه هاي آموزشي چهارگانه براساس اسن، شهر و مركز آموزشي ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش آزاد مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين ليست رشته هاي علمي كاربردي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش شاغل مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين رشته هاي تحصيلي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.


بيشتر بخوانيد: رشته هاي بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي


سوالات متداول

آيا دانشگاه علمي كاربردي براي كارشناسي ارشد رشته صنايع و ماشين آلات چاپ دانشجو مي پذيرد؟

حال حاضر خير

آيا تغيير رشته، مرخصي تحصيلي، انتقال و ميهمان شدن براي رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي امكان پذير است؟

از نيمسال تحصيلي دوم به بعد براساس مجموعه قوانين و مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي قابل بررسي ميشد.

آيا تحصيل رشته صنايع و ماشين آلات چاپ دانشگاه علمي كاربردي به صورت همزمان خدمت سرزي امكان پذير است؟

خير

خدمات كلان مركز مشاوره آويژه زمينه مشاوره تحصيلي

معرفي و ثبت نام رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

معرفي و ثبت نام رشته صنايع و ماشين آلات چاپ علمي كاربردي بدون كنكور

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۳۰:۳۸ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

معرفي و ثبت نام رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور

۰٫۰
۰۰

رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور از گرايش هاي حسابداري مي شد ، دانشجويان رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور آينده مي توانند كليه ادارات و ارگان هاي دولتي كشور به عنوان حسابدار و شغل هاي مرتبط حسابداري مشغول به كار شوند . رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور راسي آموزش افراد ماهر زمينه هاي حسابداري ، بودجه ، جمع بندي و بستن حساب هاي ماهانه و سالانه ، و ساير امور مالي مراكز دولتي و يا خصوصي ارائه مي شود . رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور از ديگر گرايش هاي اين رشته جدا نيست و واحدهاي سي و زمينه هاي كاري وجه اشتراك زيادي دارند .


بيشتر بخوانيد: رشته هاي بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي


ثبت نام رشته حسابداري دانشگاه علمي كاربردي

ثبت نام رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور و يا ساير گرايش هاي اين رشته بهتر است علم و آگاهي كافي مورد اين رشته و تفاوت زار كار ، وس دانشگاهي و ديگر تمايزهاي آن انواع ديگر حسابداري انجام شود . جهت ثبت نام رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور مي توانيد از طريق تماس مركز مشاوره تحصيلي آويژه تمامي اطلاعات مورد نياز خود را كسب كنيد و از مشاوره تحصيلي جامع اين مركز خود را بهره مند سازيد .


بيشتر بخوانيد: رشته حسابداري دانشگاه علمي كاربردي


شرايط ثبت نام رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور

شرايط ثبت نام رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور طبق ضوابط حاكم بر اين نظام آموزشي پيش مي رود ‌ .همانطور كه مي دانيد رشته حسابداري بيشترين تعداد دانشجو را دانشگاها به خود اختصاص داده ، لذا داوطلن اين رشته يد پيش از تكميل ظرفيت اقدام به ثبت نام كنند . از شرايط ثبت نام رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور داشتن معدل كافي و داشتن شرايط عمومي و خصوصي تحصيل را مي توان نام برد .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام كارشناسي بدون كنكور علمي كاربردي


شهريه رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور

شهريه رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور ممكن است ديگر شاخه هاي حسابداري تفاوت هايي داشته شد ، اما اصول كلي شهريه ثابت و متغيير يكسان مي شند ، شهريه رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور ترم هاي مختلف ميزان متفاوتي است . توجه به تغيير سالانه شهريه ثابت و نوسانات شهريه متغيير و توجه به تعداد واحدهاي ترمي و وس اختصاصي و عمومي مقدار متفاوتي است .

بيشتر بخوانيد: پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور


رشته حسابداري دولتي دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور

رشته حسابداري دولتي دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور ليست رشته هاي پر مخاطب قرار دارد ، توجه به نياز هميشگي ارگان ها ، مراكز ، ادارات و ديگر بخش هاي مختلف دولتي و خصوصي به افراد متخصص حسابداري مي توان اين رشته را انتخاب مناسبي دانست ، دانشجويان رشته حسابداري دولتي دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور و يا ديگر دانشگاه ها به نسبت ساير رشته ها آينده شغلي خود كمتر بيكاري روبرو مي شوند چرا كه از كوچكترين مراكز بزرگترين ارگان ها و كمپاني ها حداقل براي رسيدگي جزئي به امور مالي خود به حسابدار نيازمند هستند .

يك حسابدار يد به طور دقيق بر مراحل مختلف حسابداري مسلط شد لذا اغلب افرادي كه به وس رياضي و محاستي علاقه مند هستند جذب اين رشته مي شوند . داوطلن اين رشته يد وس رياضي ، امار و اقتصاد پايه قوي داشته شند . دانشجويان اين رشته يد بتوانند پس از اتمام تحصيل و ورود به زار كار به ستي و دقت كامل به حساب ها مالي رسيدگي كنند ، بتوانند اسناد مالي را تنظيم كنند . زمينه بودجه بتوانند لايحه هاي مختلف را تنظيم كنند ، ارائه دهند ، تصويب و تنظيم و اجرا كنند . صورت هاي مالي مرتبط طرح هاي عمران و سازندگي ريز و كلان را تنظيم كنند .

يد بتوانند امور مالي نكداري را دقت هرچه بيشتر انجام بدهند ، حساب هاي مختلف و بزرگ و كوچك مراكز مختلف دولتي را به صورت ماهانه يا سالانه تنظيم و جمع بندي كنند . و ده ها امور مختلف ديگر زمينه رسيدگي به حساب ها . پس اگر به اين رشته علاقه مند هستيد و انتخاب رشته كنكور مدفق به پذيرش نشده ايد ميتوانيد ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اين رشته را انتخاب كنيد .


بيشتر بخوانيد: كارداني بدون كنكور علمي كاربردي


روش پذيرش دانشجو رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

پذيرش دانشجو هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه معتبر ديپلم، نوع ديپلم (مرتبط يا غيرمرتبط) و سهميه آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، خانواده شهدا، ورزشكاران و بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن شاغل ميتوانند علاوه بر كشته محلهاي داراي ظرفيت پذيرش (صرفاً شاغل) از كشته محلهايي كه پذيرش (آزاد) دارند نيز انتخاب رشته نمايند. پذيرش دانشجو دانشگاه جامع علمي كاربردي به روش متمركز و توجه به امتياز كل داوطلن، اولويتهاي انتخابي آنها و ظرفيتهاي اختصاص داده شده به هر سهميه انجام مي شود.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مترو تهران


روش پذيرش دانشجو رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

پذيرش دانشجو اين دانشگاه به صورت متمركز و هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه داوطلب، نوع مك (مرتبط يا
غيرمرتبط)، سهميه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، ورزشكاران، بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن سهميه آزاد كه مك كارداني آنان مرتبط رشته هاي تحصيلي انتخابي شد اولويت پذيرش آن رشته قرار ميگيرند.

ضمن ظرفيت قيمانده هر كشته محل، اولويت يكسان به داوطلن سهميه آزاد مدارك كارداني غيرمرتبط اختصاص مي يابد. لذا پيشنهاد ميشود داوطلن نسبت به انتخاب كشته محلهاي مرتبط رشته تحصيلي مقطع قبلي خود اقدام نمايند. داوطلن سهميه شاغل صرفا يك زيرگروه آموزشي رشته مرتبط شغل آنان پذيرش خواهند شد.

براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ما

 • آس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه علمي كاربردي
 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • دانلود دفترچه علمي كاربردي
 • پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي پزشكي دانشگاه علمي كاربردي
 • ارشد بدون كنكور علمي كاربردي
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي اصفهان
 • ليست رشته هاي بدون كنكور مشهد
 • رشته حقوق علمي كاربردي

بيشتر بخوانيد: انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


مدارك لازم براي ثبت نام رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۲).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


مدارك لازم براي ثبت نام رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

 • مك كارداني (اعم از پيوسته/ناپيوسته) دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي مورد ييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، مان و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۳).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مترو تهران


راهنماي انتخاب رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور

هر داوطلب براساس ميزان علاقمندي خود به رشته هاي علمي كاربردي بدون كنكور و توجه به شرايط اختصاصي هر يك از مراكز آموزشي و رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل:

 • صنعت
 • كشاورزي
 • مديريت و خدمات اجتماعي
 • فرهنگ و هنر

برابر ضوابط شركت نمايد. جدول شماره (۶) دفترچه ثبت نام، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي مراكز آموزشي ج شده است. همچنين منجات جداول شماره (۷ الي ۱۰ ) دفترچه ثبت نام، معرف كشته محل و عنوان رشته، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، كد اشتغال و نيز جنسيت پذيرش هر يك از كشته محلهاي گروه هاي آموزشي چهارگانه براساس اسن، شهر و مركز آموزشي ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش آزاد مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين ليست رشته هاي علمي كاربردي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش شاغل مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين رشته هاي تحصيلي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته فناوري اطلاعات


سوالات متداول

آيا دانشگاه علمي كاربردي براي كارشناسي ارشد رشته حسابداري دولتي دانشجو مي پذيرد؟

حال حاضر خير

آيا تغيير رشته، مرخصي تحصيلي، انتقال و ميهمان شدن براي رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي امكان پذير است؟

از نيمسال تحصيلي دوم به بعد براساس مجموعه قوانين و مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي قابل بررسي ميشد.

آيا تحصيل رشته حسابداري دولتي دانشگاه علمي كاربردي به صورت همزمان خدمت سرزي امكان پذير است؟

خير

خدمات كلان مركز مشاوره آويژه زمينه مشاوره تحصيلي

معرفي و ثبت نام رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

معرفي و ثبت نام رشته حسابداري دولتي علمي كاربردي بدون كنكور

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۴:۴۹ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

معرفي و ثبت نام رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور

۰٫۰
۰۰

رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور يكي از زير شاخه هاي مديريت حسابداري ميشد كه دو مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته ارائه ميشود . بطور كل تمامي بخش هاي صنعتي و توليدي نياز به نيروي متخصصي كه بتواند بهاي تمام شده توليد محصول را تعيين كند و طبق آن هزينه هاي مختلف مانند دستمزد يا ماده اوليه و هزينه توليد را كنترل كند احساس ميشود . هدف از رشته حسابداري صنعتي نيز تربيت افرادي است كه علم بر روش هاي حسابداري صنعتي بتوانند امور مالي شركت هاي صنعتي را مديريت كنند . رشته حسابداري داري صنعتي دانشگاه علمي كاربردي يك فرصت ايده آل براي افردايست كه تجربه شغلي اين زمينه دارند . امروزه تمام شركت هاي صنعتي ، زرگاني ، خدماتي . . . نيروي متخصصي كه بتواند تجزيه و تحليل عوامل مختلف از ابتدا انتها بهاي تمام شده را براورد كند كنترل و روش مناسب مالي را اعمال كند احساس ميشود چرخه اقتصاد آن بخش سودمندي كافي را داشته شد . رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور نيز همگام توسعه اقتصادي و توليدي جامعه پي تربيت چنين نيروي انساني ميشد .


بيشتر بخوانيد: رشته حسابداري دانشگاه علمي كاربردي


ثبت نام رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور

ثبت نام رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور دو نيمه مهر ماه و بهمن ماه و از طريق سايت سازمان سنجش صورت ميگيرد . ثبت نام رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور و كسب علم كافي اين زمينه امكان اشتغال بخش هاي صنعتي و حتي بسياري از بخش هاي غير صنعتي براي دانشجو ايجاد ميشود . مركز مشاوره تحصيلي آويژه ميتواند مشاوره تحصيلي لازم را خصوص محتوا و آينده شغلي اين رشته اختيار شما قرار دهد . همچنين ثبت نام رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور براي افرادي كه داراي تجربه مرتبط هستند اولويت است .


بيشتر بخوانيد: پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور


شرايط ثبت نام رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور

شرايط ثبت نام رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور طبق قوانين كلي اين مركز آموزشي ميشد و داشتن مك ديپلم معدل مقبول و شرايط عمومي تحصيل شامل شرايط ثبت نام رشته حسابداري صنعتي دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور ميشد . به طور كل ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي شرايط سخت و غير قابل انعطافي را براي پذيرش نظر نگرفته است همگان بتوانند به حق تحصيل ماج عالي دست پيدا كنند و سطح علمي جامعه به اسندارد خود نزديك شود .


بيشتر بخوانيد: كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي


شهريه رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور

شهريه رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور همانند ساير رشته هاي اين دانشگاه شامل شهريه ثابت و متغير است كه بخش متغيير تعيين كننده نهايي شهريه هر ترم براي هر دانشجو ميشد كه بع تعداد واحد هاي نظري و عملي است . پرداخت شهريه رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور ميتواند شامل وام شهريه صندوق رفاه دانشگاه شد .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مشهد بدون كنكور


رشته حسابداري صنعتي دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور

رشته حسابداري صنعتي دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور از آن دسته از رشته هاي اين دانشگاه است كه زمينه كاري لازم و بستر شغلي متنوعي را پيش روي دانشجو قرار ميدهد . رشته حسابداري صنعتي دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور امكان اشتغال تمام شركت ها و كارخانه هاي صنعتي و توليدي و زرگاني و تجاري را به عنوان كمك حسابدار صنعتي يا كارشناس تعيين بهاي تمام شده انواع كالا و خدمات ايجاد ميكند . اما اشتغال اين رشته به كارخانه هاي صنعتي محدود نميشود و از علم اين رشته حتي بيمارسن ها ، نك ها ، شركت هاي حمل و نقل بيمه ها و حتي عمده فروشي ها نيز ميتوان بهره گرفت . چرا كه هر فعاليت اقتصادي و تجاري اگر بر هزينه هاي تمام شده آن بخش كنترل و مديريتي وجود نداشته شد عملا سود آوري و صرفه اقتصادي نخواهيم داشت و قطعا اكثر نهاد ها و بخش ها چرخه هزينه و سود و زيان وجود دارد . پس رشته حسابداري صنعتي دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور فرصت شغلي لازم را براي فارغ التحصيلان ايجاد ميكند .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي تهران


روش پذيرش دانشجو رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

پذيرش دانشجو هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه معتبر ديپلم، نوع ديپلم (مرتبط يا غيرمرتبط) و سهميه آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، خانواده شهدا، ورزشكاران و بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن شاغل ميتوانند علاوه بر كشته محلهاي داراي ظرفيت پذيرش (صرفاً شاغل) از كشته محلهايي كه پذيرش (آزاد) دارند نيز انتخاب رشته نمايند. پذيرش دانشجو دانشگاه جامع علمي كاربردي به روش متمركز و توجه به امتياز كل داوطلن، اولويتهاي انتخابي آنها و ظرفيتهاي اختصاص داده شده به هر سهميه انجام مي شود.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ايران خوو


روش پذيرش دانشجو رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

پذيرش دانشجو اين دانشگاه به صورت متمركز و هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه داوطلب، نوع مك (مرتبط يا
غيرمرتبط)، سهميه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، ورزشكاران، بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن سهميه آزاد كه مك كارداني آنان مرتبط رشته هاي تحصيلي انتخابي شد اولويت پذيرش آن رشته قرار ميگيرند.

ضمن ظرفيت قيمانده هر كشته محل، اولويت يكسان به داوطلن سهميه آزاد مدارك كارداني غيرمرتبط اختصاص مي يابد. لذا پيشنهاد ميشود داوطلن نسبت به انتخاب كشته محلهاي مرتبط رشته تحصيلي مقطع قبلي خود اقدام نمايند. داوطلن سهميه شاغل صرفا يك زيرگروه آموزشي رشته مرتبط شغل آنان پذيرش خواهند شد.

براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ما

 • آس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه علمي كاربردي
 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • دانلود دفترچه علمي كاربردي
 • پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي پزشكي دانشگاه علمي كاربردي
 • ارشد بدون كنكور علمي كاربردي
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي اصفهان
 • ليست رشته هاي بدون كنكور مشهد
 • رشته حقوق علمي كاربردي

بيشتر بخوانيد: كارداني بدون كنكور علمي كاربردي


مدارك لازم براي ثبت نام رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۲).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: رشته آشپزي دانشگاه علمي كاربردي


مدارك لازم براي ثبت نام رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

 • مك كارداني (اعم از پيوسته/ناپيوسته) دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي مورد ييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، مان و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۳).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي


راهنماي انتخاب رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور

هر داوطلب براساس ميزان علاقمندي خود به رشته هاي علمي كاربردي بدون كنكور و توجه به شرايط اختصاصي هر يك از مراكز آموزشي و رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل:

 • صنعت
 • كشاورزي
 • مديريت و خدمات اجتماعي
 • فرهنگ و هنر

برابر ضوابط شركت نمايد. جدول شماره (۶) دفترچه ثبت نام، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي مراكز آموزشي ج شده است. همچنين منجات جداول شماره (۷ الي ۱۰ ) دفترچه ثبت نام، معرف كشته محل و عنوان رشته، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، كد اشتغال و نيز جنسيت پذيرش هر يك از كشته محلهاي گروه هاي آموزشي چهارگانه براساس اسن، شهر و مركز آموزشي ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش آزاد مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين ليست رشته هاي علمي كاربردي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش شاغل مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين رشته هاي تحصيلي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ايران خوو


سوالات متداول

آيا دانشگاه علمي كاربردي براي كارشناسي ارشد رشته حسابداري صنعتي دانشجو مي پذيرد؟

حال حاضر خير

آيا تغيير رشته، مرخصي تحصيلي، انتقال و ميهمان شدن براي رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي امكان پذير است؟

از نيمسال تحصيلي دوم به بعد براساس مجموعه قوانين و مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي قابل بررسي ميشد.

آيا تحصيل رشته حسابداري صنعتي دانشگاه علمي كاربردي به صورت همزمان خدمت سرزي امكان پذير است؟

خير

خدمات كلان مركز مشاوره آويژه زمينه مشاوره تحصيلي

معرفي و ثبت نام رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

معرفي و ثبت نام رشته حسابداري صنعتي علمي كاربردي بدون كنكور

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۵۹:۰۵ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

معرفي و ثبت نام رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور

۰٫۰
۰۰

رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور به چه هدفي ارائه مي شود و يا چه آينده شغلي را براي داوطلن خود فراهم مي كند ؟ رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور از گرايش هاي رشته حسابداري است . شايد بسياري از ما رشته حسابداري و هدف تحصيلي آن آشنايي داشته شيم اما تفاوت و تنوع بين گرايش هاي متخلف آن را ندانيم . رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور و يا ديگر گرايش هاي رشته حسابداري براي عموم داوطلن آشنا هستند و هركسي حتي حد نيازها و مخارج روزمره خود حسابداري و امور مالي آشنايي دارد .رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور نيز هدف تربيت افراد متخصص و مسلط بر حسابداري ، بررسي ، تنظيم و كنترل وضعيت اقتصادي امور مالي اين رشته را ارائه مي كند .


بيشتر بخوانيد: رشته گريم دانشگاه علمي كاربردي


ثبت نام رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور

ثبت نام رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور براي علاقه مندان به وس تحليلي و محاستي مناسب است . همچنين افرادي كه به محث رياضيات و اعداد و ارقام علاقه مند هستند اين رشته موفق مي شند . ثبت نام رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور دو مقطع كارداني و كارشناسي و دو مرحله مهر ماه و بهمن ماه انجام مي شود و براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي اين رشته ميتوان به سايت سازمان سنجش مراجعه كرد .

بيشتر بخوانيد: شرايط پذيرش بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي


شرايط ثبت نام رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور

شرايط ثبت نام رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور براي تمامي متقاضيان ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي به صورت بدون آزمون و بر حسب سوابق تحصيلي مي شد يعني تمامي افراد داراي مك ديپلم نظام قديم يا جديد كه معدل ده و يا ده به لا دارند مي توانند اين رشته مشغول به تحصيل شوند . از شرايط ثبت نام رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور به صورت ناپيوسته داشتن مك كارداني حسابداري يا حسابرسي و يا گذراندن وس پيش نياز مي شد . به علاوه داوطلن يد از شرايط عمومي و خصوصي نيز برخوردار شند .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي و رشته هاي آن


شهريه رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور

شهريه رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور طبق تعداد واحد هاي اخذ شده و يا تعداد وس اختصاصي و عمومي تعيين مي شود . ميزان شهريه رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور به طور دقيق مشخص نيست چرا كه بخش شهريه ثابت سالانه افزايش مي يابد و بخش شهريه متغيير نيز بستگي به واحدهاي ترمي دارد و متفاوت است . براي اطلاع از ميزان شهريه و يا هر سوال ديگري مي توانيد مركز مشاوره تحصيلي آويژه . براي پرداخت شهريه و يا تسويه حساب نيز مي توانيد از طريق سامانه دانشگاه اقدام كنيد .

بيشتر بخوانيد: مراحل ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي


رشته حسابداري مالي دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور

رشته حسابداري مالي دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور پي آموزش نيروي متخصص و كاردان عرصه حسابداري مالي است ، افرادي كه بتوانند اسناد مالي را دفاتر دولتي و يا بخش هاي خصوصي تنظيم و ثبت كنند . فارغ التحصيلان رشته حسابداري مالي مي توانند زمينه هاي بسياري مانند مديريت مالي نك هاي دولتي و شعبه هاي خصوصي ، بخش مالي ادارات مختلف ، مديريت حسابداري مراكز و ارگان هاي دولتي و خصوصي ، فعاليت بخش هاي حسابداري ، دفترداري ، منشي كامپيوتر ، حسابدار شركت ها و موسسات و بسياري از عنوان هاي شغلي ديگر مشغول به كار شوند .

رشته حسابداري مالي دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور از اين جهت دسته رشته هاي پر مخاطب قرار دارد كه از موسسات بزرگ دولتي و خصوصي مراكز كوچكتري مانند فروشگاه ها براي رسيدگي ، تنظيم ، برنامه ريزي ، بهينه سازي و كنترل بخش مالي و وضعيت اقتصادي خود به يك فرد آگاه و مسلط بر اصول حسابداري نياز دارند . اگر بنا بر دلايل مختلف نتوانسته ايد انتخاب رشته كنكورهاي سراسري موفق به پذيرش رشته حسابداري شويد مي توانيد يك مشاوره تحصيلي و انتخاب يك گرايش مناسب رشته حسابداري دانشگاه علمي كاربردي مشغول به تحصيل شويد .


بيشتر بخوانيد: شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


روش پذيرش دانشجو رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

پذيرش دانشجو هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه معتبر ديپلم، نوع ديپلم (مرتبط يا غيرمرتبط) و سهميه آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، خانواده شهدا، ورزشكاران و بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن شاغل ميتوانند علاوه بر كشته محلهاي داراي ظرفيت پذيرش (صرفاً شاغل) از كشته محلهايي كه پذيرش (آزاد) دارند نيز انتخاب رشته نمايند. پذيرش دانشجو دانشگاه جامع علمي كاربردي به روش متمركز و توجه به امتياز كل داوطلن، اولويتهاي انتخابي آنها و ظرفيتهاي اختصاص داده شده به هر سهميه انجام مي شود.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام كارداني به كارشناسي علمي كاربردي


روش پذيرش دانشجو رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

پذيرش دانشجو اين دانشگاه به صورت متمركز و هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه داوطلب، نوع مك (مرتبط يا
غيرمرتبط)، سهميه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، ورزشكاران، بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن سهميه آزاد كه مك كارداني آنان مرتبط رشته هاي تحصيلي انتخابي شد اولويت پذيرش آن رشته قرار ميگيرند.

ضمن ظرفيت قيمانده هر كشته محل، اولويت يكسان به داوطلن سهميه آزاد مدارك كارداني غيرمرتبط اختصاص مي يابد. لذا پيشنهاد ميشود داوطلن نسبت به انتخاب كشته محلهاي مرتبط رشته تحصيلي مقطع قبلي خود اقدام نمايند. داوطلن سهميه شاغل صرفا يك زيرگروه آموزشي رشته مرتبط شغل آنان پذيرش خواهند شد.

براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ما

 • آس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه علمي كاربردي
 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • دانلود دفترچه علمي كاربردي
 • پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي پزشكي دانشگاه علمي كاربردي
 • ارشد بدون كنكور علمي كاربردي
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي اصفهان
 • ليست رشته هاي بدون كنكور مشهد
 • رشته حقوق علمي كاربردي

بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور


مدارك لازم براي ثبت نام رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۲).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: رشته آشپزي دانشگاه علمي كاربردي


مدارك لازم براي ثبت نام رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

 • مك كارداني (اعم از پيوسته/ناپيوسته) دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي مورد ييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، مان و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۳).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: ليست رشته هاي دانشگاه جامع علمي كاربردي


راهنماي انتخاب رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور

هر داوطلب براساس ميزان علاقمندي خود به رشته هاي علمي كاربردي بدون كنكور و توجه به شرايط اختصاصي هر يك از مراكز آموزشي و رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل:

 • صنعت
 • كشاورزي
 • مديريت و خدمات اجتماعي
 • فرهنگ و هنر

برابر ضوابط شركت نمايد. جدول شماره (۶) دفترچه ثبت نام، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي مراكز آموزشي ج شده است. همچنين منجات جداول شماره (۷ الي ۱۰ ) دفترچه ثبت نام، معرف كشته محل و عنوان رشته، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، كد اشتغال و نيز جنسيت پذيرش هر يك از كشته محلهاي گروه هاي آموزشي چهارگانه براساس اسن، شهر و مركز آموزشي ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش آزاد مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين ليست رشته هاي علمي كاربردي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش شاغل مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين رشته هاي تحصيلي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.


بيشتر بخوانيد: كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي


سوالات متداول

آيا دانشگاه علمي كاربردي براي كارشناسي ارشد رشته حسابداري مالي دانشجو مي پذيرد؟

حال حاضر خير

آيا تغيير رشته، مرخصي تحصيلي، انتقال و ميهمان شدن براي رشته حسابداري مالي علمي كاربردي امكان پذير است؟

از نيمسال تحصيلي دوم به بعد براساس مجموعه قوانين و مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي قابل بررسي ميشد.

آيا تحصيل رشته حسابداري مالي دانشگاه علمي كاربردي به صورت همزمان خدمت سرزي امكان پذير است؟

خير

خدمات كلان مركز مشاوره آويژه زمينه مشاوره تحصيلي

معرفي و ثبت نام رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

معرفي و ثبت نام رشته حسابداري مالي علمي كاربردي بدون كنكور

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۲:۳۷ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

معرفي و ثبت نام رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور

۰٫۰
۰۰

رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور از رشته هاي پر طرفدار گروه فرهنگ و هنر ميشد . رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور از آن دسته از رشته هايي است كه روز به روز حال گسترش است و آنطور كه به نظر ميرسد قرار نيست كه اشع شود چرا كه دنياي پر هيجان و پر طرفدار ورزش روز به روز حال پيشرفت است و هر كشور و شهري سعي بر توسعه دادن آن چه از نظر تنوع رشته اي و چه از نظر كميت و كيفيت ورزشكار هستند . از اين رو لزوم و اهميت رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور قابل ك ميشد . هدف از ارائه رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور تربيت خبرنگاراني است كه شناخت حرفه اي ورزش ها ، اصول و قواعد هر رشته ورزشي ، به طور تخصصي هر رشته شناخت زيكنان و . . . بتواند زمينه تخصصي خود به عنوان يك گوينده خبر ، گزارشگر زي ، مجري برنامه ورزشي ، خبرنگار ورزشي و . . . بتواند فعاليت كند . ميتوانيد براي اطلاع دقيق از رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور و گرايش هاي آن مركز مشاوره تحصيلي آويژه تماس برقرار كنيد .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام كارشناسي بدون كنكور علمي كاربردي


ثبت نام رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور

ثبت نام رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور مناسب براي افرادي است كه روحيه هيجان طلب و جست و جو گري دارند و صد البته افراد پر انرژي و علاقه مند به ورزش را ميطلبد يك مشاوره تحصيلي ميتوانيد بفهميد كه آيا ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته خبرنگاري ورزشي شخصيت و اهداف شما سازگاري دارد يا خير . ثبت نام رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور را دو مقطع كارداني و كارشناسي نا پيوسته و دو نيمه مهر ماه و بهمن ماه از طريق سايت سازمان سنجش ميتوانيد انجام دهيد .


بيشتر بخوانيد: كارداني بدون كنكور علمي كاربردي


شرايط ثبت نام رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور

شرايط ثبت نام رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور پيرو قوانين كلي اين مركز آموزشي ميشد اما به مراتب بسيار راحت تر از انتخاب رشته كنكور اين زمينه ميشد . شرايط ثبت نام رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور طبق سوابق تحصيلي و بر پايه داشتن مك ديپلم و معدل مورد قبول ميشد و طبيع داشتن سلامت و توانايي جسمي لازمه ثبت نام اين رشته است . چرا كه فعاليت هر بخشي مرتبط اين رشته نياز به سلامت جسمي و توانايي كامل براي برقراري ارتط سالم ورزش و مخاطن آن ميشد .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مشهد بدون كنكور


شهريه رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور

شهريه رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور هر واحد آموزشي به شهريه ثابت و متغيير تقسيم ميشود كه شهريه ثابت ممكن است واحد هاي مختلف تفاوت جزئي داشته شد و سالانه مقداري افزايش يابد . اما شهريه متغيير را واحد هاي عمومي و تخصصي و نظر و عملي تعيين ميكنند كه مجموع شهريه ثابت و متغيير ، شهريه رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور را مشخص ميكند .


بيشتر بخوانيد: شرايط پذيرش بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي


رشته خبرنگاري ورزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور

رشته خبرنگاري ورزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور فرصتي مناسب براي افرادي است كه به صورت تجربي زمينه هاي ورزشي فعاليت ميكنند زمينه كاري خود تخصص لازم را پيدا كنند . رشته خبرنگاري ورزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور براي فارغ التحصيلان خود امكان هاي شغلي متنوعي را ايجاد ميكند . به طور مثال اين افراد ميتوانند نشريات يا روزنامه نگاري هاي ورزشي به عنوان خبرنگار ، به عنوان مجري برنامه هاي ورزشي راديو و تلويزيون و ديگر رسانه ها ، به عنوان گزارشگر مسابقات ورزشي تخصص خود ، به عنوان گوينده اخر ورزشي ، به عنوان خبرنگار ورزش گاه ها و مسابقات مختلف و … فعاليت كنند و پيشرفت اين رشته به علاقه و تلاش خود فرد برميگردد .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام رشته آرايشگري دانشگاه علمي كاربردي


روش پذيرش دانشجو رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

پذيرش دانشجو هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه معتبر ديپلم، نوع ديپلم (مرتبط يا غيرمرتبط) و سهميه آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، خانواده شهدا، ورزشكاران و بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن شاغل ميتوانند علاوه بر كشته محلهاي داراي ظرفيت پذيرش (صرفاً شاغل) از كشته محلهايي كه پذيرش (آزاد) دارند نيز انتخاب رشته نمايند. پذيرش دانشجو دانشگاه جامع علمي كاربردي به روش متمركز و توجه به امتياز كل داوطلن، اولويتهاي انتخابي آنها و ظرفيتهاي اختصاص داده شده به هر سهميه انجام مي شود.


بيشتر بخوانيد: مراحل ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي


روش پذيرش دانشجو رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

پذيرش دانشجو اين دانشگاه به صورت متمركز و هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه داوطلب، نوع مك (مرتبط يا
غيرمرتبط)، سهميه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، ورزشكاران، بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن سهميه آزاد كه مك كارداني آنان مرتبط رشته هاي تحصيلي انتخابي شد اولويت پذيرش آن رشته قرار ميگيرند.

ضمن ظرفيت قيمانده هر كشته محل، اولويت يكسان به داوطلن سهميه آزاد مدارك كارداني غيرمرتبط اختصاص مي يابد. لذا پيشنهاد ميشود داوطلن نسبت به انتخاب كشته محلهاي مرتبط رشته تحصيلي مقطع قبلي خود اقدام نمايند. داوطلن سهميه شاغل صرفا يك زيرگروه آموزشي رشته مرتبط شغل آنان پذيرش خواهند شد.

براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ما

 • آس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه علمي كاربردي
 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • دانلود دفترچه علمي كاربردي
 • پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي پزشكي دانشگاه علمي كاربردي
 • ارشد بدون كنكور علمي كاربردي
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي اصفهان
 • ليست رشته هاي بدون كنكور مشهد
 • رشته حقوق علمي كاربردي

بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ايران خوو


مدارك لازم براي ثبت نام رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۲).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي يزد


مدارك لازم براي ثبت نام رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

 • مك كارداني (اعم از پيوسته/ناپيوسته) دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي مورد ييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، مان و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۳).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


راهنماي انتخاب رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور

هر داوطلب براساس ميزان علاقمندي خود به رشته هاي علمي كاربردي بدون كنكور و توجه به شرايط اختصاصي هر يك از مراكز آموزشي و رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل:

 • صنعت
 • كشاورزي
 • مديريت و خدمات اجتماعي
 • فرهنگ و هنر

برابر ضوابط شركت نمايد. جدول شماره (۶) دفترچه ثبت نام، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي مراكز آموزشي ج شده است. همچنين منجات جداول شماره (۷ الي ۱۰ ) دفترچه ثبت نام، معرف كشته محل و عنوان رشته، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، كد اشتغال و نيز جنسيت پذيرش هر يك از كشته محلهاي گروه هاي آموزشي چهارگانه براساس اسن، شهر و مركز آموزشي ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش آزاد مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين ليست رشته هاي علمي كاربردي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش شاغل مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين رشته هاي تحصيلي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني ثبت نام كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي


سوالات متداول

آيا دانشگاه علمي كاربردي براي كارشناسي ارشد رشته خبرنگاري ورزشي دانشجو مي پذيرد؟

حال حاضر خير

آيا تغيير رشته، مرخصي تحصيلي، انتقال و ميهمان شدن براي رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي امكان پذير است؟

از نيمسال تحصيلي دوم به بعد براساس مجموعه قوانين و مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي قابل بررسي ميشد.

آيا تحصيل رشته خبرنگاري ورزشي دانشگاه علمي كاربردي به صورت همزمان خدمت سرزي امكان پذير است؟

خير

خدمات كلان مركز مشاوره آويژه زمينه مشاوره تحصيلي

معرفي و ثبت نام رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

معرفي و ثبت نام رشته خبرنگاري ورزشي علمي كاربردي بدون كنكور

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۵۳:۱۴ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

معرفي و ثبت نام رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور

۰٫۰
۰۰

رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور از رشته هاي تحصيلي گروه فرهنگ و هنر دانشگاه علمي كاربردي ميشد . رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور دو مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و گرايش هاي مختلف ارائه ميشود كه براي اطلاع از گرايش هاي اين رشته ميتوانيد مركز مشاوره تحصيلي آويژه تماس برقرار كنيد . رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور چه هدفي ارائه ميشود ؟ توجه به گسترش رسانه ها و مطبوعات و دنياي مجازي . . . و علاقه افراد به پيگيري اخر زمينه هاي مختلف علمي ، هنري ، سياسي ، ورزشي . . . نياز به خبرنگاراني كه رعايت اصول و قواعد خبرنگاري بتوانند اخر موثق و قابل فهمي را تهيه و ارائه دهند احساس ميشود . رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور نيز پي آن است كه خبرنگاراني را تربيت كند كه هر زمينه اي بتوانند اطلاعات موثق و اخر جذاب را جمع آوري ، سازمان دهي ، نگارش و تدوين كنند و به جذاب ترين ، كوه ترين و قابل فهم ترين شكل ممكن نشريات ، رسانه ها و مطبوعات ارائه دهند .


بيشتر بخوانيد: رشته حقوق دانشگاه علمي كاربردي


ثبت نام رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور

ثبت نام رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور مناسب براي چه افرادي است ؟ ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته خبرنگاري پيش از هر چيزي يد شخصيت دانشجو توازن و هماهنگي داشته شد ، اين رشته براي افرادي مناسب است كه علاقه مند به بحث هاي چالش برانگيز شند ، كنج كاو و پشت كار شند ، خلاقيت و ذوق كافي را داشته شند و انرژي كافي بري پيگيري و به دست آوردن اخر را دارا شند و همچنين از ارتط اجتماعي لايي برخوردار شند . ثبت نام رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور را ميتوان از طريق سايت سازمان سنجش انجام داد .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مترو تهران


شرايط ثبت نام رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور

شرايط ثبت نام رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور طبق سوابق تحصيلي ميشد و از آنجايي كه شرايط ثبت نام اين مركز آموزشي سخت نميشد فرصت مناسبي براي افرادي است كه انتخاب رشته كنكور موفق عمل نكرده اند . داشتن مك ديپلم و معدل مقبول و قاعد سلامت و توانايي جسمي از شرايط ثبت نام رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور بدون كنكور ميشد .


بيشتر بخوانيد: پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور


شهريه رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور

شهريه رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور همانند ساير رشته هاي اين دانشگاه شامل شهريه ثابت و متغيير است . و شهريه متغيير يين كننده نهايي شهريه رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور هر ترم ميشد كه بستگي به واحد هاي عملي و نظري دارد براي اطلاع دقيق از هزينه هر واحد عملي و نظري اين رشته مركز مشاوره تحصيلي آويژه تماس برقرار كنيد .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي و رشته هاي آن


رشته خبرنگاري دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور

رشته خبرنگاري دانشگاه جامع علمي كاربردي خبرنگاراني را تربيت ميكنند كه اصول اين چنيني را به ستي رعايت كنند ( جمع آوري اطلاعات موثق ، هماهنگي و عدم تناقض بخش هاي مختلف خبر ، رعايت كامل اصول نگارشي ، توانايي كوه ، كامل و جذاب كردن خبر ، استفاده از كلمات مرسوم و قابل فهم و . . . ) رشته خبرنگاري دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور امكان اشتغال به انواع رسانه ها مانند راديو و تلويزيون و نشريات و روزنامه ها و …. براي فارغ التحصيلان اين رشته فراهم ميكند . از آنجايي كه رقابت اين رشته لا است و پيشرفت ان فقط به تلاش ، علاقه و توانايي خود شما بر ميگردد تحصيل رشته خبرنگاري دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور ميتوانيد كار خود را از يك روزنامه نگاري محلي شروع كنيد و كسب تجربه حتي خود به يك سردبير يا روزنامه نگار تبديل شويد . بهتر است اين زمينه اط مشاوره تحصيلي كمك بگيريد .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني انتخاب رشته بدون كنكور علمي كاربردي


روش پذيرش دانشجو رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

پذيرش دانشجو هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه معتبر ديپلم، نوع ديپلم (مرتبط يا غيرمرتبط) و سهميه آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، خانواده شهدا، ورزشكاران و بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن شاغل ميتوانند علاوه بر كشته محلهاي داراي ظرفيت پذيرش (صرفاً شاغل) از كشته محلهايي كه پذيرش (آزاد) دارند نيز انتخاب رشته نمايند. پذيرش دانشجو دانشگاه جامع علمي كاربردي به روش متمركز و توجه به امتياز كل داوطلن، اولويتهاي انتخابي آنها و ظرفيتهاي اختصاص داده شده به هر سهميه انجام مي شود.


بيشتر بخوانيد: شرايط ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي


روش پذيرش دانشجو رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

پذيرش دانشجو اين دانشگاه به صورت متمركز و هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه داوطلب، نوع مك (مرتبط يا
غيرمرتبط)، سهميه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، ورزشكاران، بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن سهميه آزاد كه مك كارداني آنان مرتبط رشته هاي تحصيلي انتخابي شد اولويت پذيرش آن رشته قرار ميگيرند.

ضمن ظرفيت قيمانده هر كشته محل، اولويت يكسان به داوطلن سهميه آزاد مدارك كارداني غيرمرتبط اختصاص مي يابد. لذا پيشنهاد ميشود داوطلن نسبت به انتخاب كشته محلهاي مرتبط رشته تحصيلي مقطع قبلي خود اقدام نمايند. داوطلن سهميه شاغل صرفا يك زيرگروه آموزشي رشته مرتبط شغل آنان پذيرش خواهند شد.

براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ما

 • آس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه علمي كاربردي
 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • دانلود دفترچه علمي كاربردي
 • پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي پزشكي دانشگاه علمي كاربردي
 • ارشد بدون كنكور علمي كاربردي
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي اصفهان
 • ليست رشته هاي بدون كنكور مشهد
 • رشته حقوق علمي كاربردي

بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني براي بدون كنكور علمي كاربردي


مدارك لازم براي ثبت نام رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۲).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: مراحل ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي


مدارك لازم براي ثبت نام رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

 • مك كارداني (اعم از پيوسته/ناپيوسته) دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي مورد ييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، مان و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۳).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي


راهنماي انتخاب رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور

هر داوطلب براساس ميزان علاقمندي خود به رشته هاي علمي كاربردي بدون كنكور و توجه به شرايط اختصاصي هر يك از مراكز آموزشي و رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل:

 • صنعت
 • كشاورزي
 • مديريت و خدمات اجتماعي
 • فرهنگ و هنر

برابر ضوابط شركت نمايد. جدول شماره (۶) دفترچه ثبت نام، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي مراكز آموزشي ج شده است. همچنين منجات جداول شماره (۷ الي ۱۰ ) دفترچه ثبت نام، معرف كشته محل و عنوان رشته، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، كد اشتغال و نيز جنسيت پذيرش هر يك از كشته محلهاي گروه هاي آموزشي چهارگانه براساس اسن، شهر و مركز آموزشي ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش آزاد مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين ليست رشته هاي علمي كاربردي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش شاغل مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين رشته هاي تحصيلي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني براي بدون كنكور علمي كاربردي


سوالات متداول

آيا دانشگاه علمي كاربردي براي كارشناسي ارشد رشته خبرنگاري دانشجو مي پذيرد؟

حال حاضر خير

آيا تغيير رشته، مرخصي تحصيلي، انتقال و ميهمان شدن براي رشته خبرنگاري علمي كاربردي امكان پذير است؟

از نيمسال تحصيلي دوم به بعد براساس مجموعه قوانين و مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي قابل بررسي ميشد.

آيا تحصيل رشته خبرنگاري دانشگاه علمي كاربردي به صورت همزمان خدمت سرزي امكان پذير است؟

خير

خدمات كلان مركز مشاوره آويژه زمينه مشاوره تحصيلي

معرفي و ثبت نام رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

معرفي و ثبت نام رشته خبرنگاري علمي كاربردي بدون كنكور

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۸:۲۷ توسط:avije موضوع: نظرات (0)

معرفي و ثبت نام رشته انيميشن علمي كاربردي بدون كنكور

۰٫۰
۰۰

ثبت نام رشته انيميشن علمي كاربردي بدون كنكور از رشته هاي گروه فرهنگ و هنر است كه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ميتوانيد آن را انتخاب كنيد . تقري ده سال پس از پيداش هنر هفتم يعني سينما انيميشن به وجود آمد و به سرعت طرفداران خود را پيدا كرد جايي كه حذف انيميشن را از هنر هاي ديداري ميتوان غير ممكن دانست چرا كه به وسيله انيمشن ميتواند روايات و تخيلات و ايده ها را به تصوير كشيد و داسن هايي خلق كرد كه توسط فيلم و سريال ممكن نيست . رشته انيميشن دانشگاه علمي كاربردي هم ارائه ميشود هنرمنداني را تربيت كند كه صنعت انيميشن كشور بتواند خلق انيميشن هاي جديد شخصيت هاي جذاب و كيفيت لا رقابت جهاني انيميشن ها حضور پررنگ تري داشته شد . رشته انيميشن دانشگاه علمي كاربردي محثي مانند داسن نويسي ، توليد انيميشن ، خلاقيت و هنر ، ساخت دكور عروسكي ، طراحي شخصيت ، طراحي فيگور حيوان ، طراحي فيگور انسان ، طراحي كاريكاتور ، عكاسي ، فيزيك حركت و . . . تيس ميشود .

رشته انيميشن علمي كاربردي بدون كنكور امروزه بسيار حائز اهميت است چرا كه دنياي رسانه اي كودكان ، بخش بزرگي از تبليغات ، فضاي مجازي ، زي هاي رايانه اي و حتي بخشي از خود سينما نيز به انيميشن مرتبط است .


بيشتر بخوانيد: پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور


ثبت نام رشته انيميشن علمي كاربردي بدون كنكور

ثبت نام رشته انيميشن علمي كاربردي بدون كنكور مناسب براي افراد خوش ذوق ، خلاق ، ايده پرداز قوه تخيل و تصوير سازي لا است بتوانند اثري متفاوت و جذاب را خلق كنند كه مانند انيميشن هاي معروف و شخصيت هاي آن ها ماندگار شوند . ثبت نام رشته انيميشن علمي كاربردي بدون كنكور دو مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و نيمه هاي مهر ماه و بهمن ماه و از طريق سايت سازمان سنجش صورت ميگيرد .


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه هاي علمي كاربردي تهران


شرايط ثبت نام رشته انيميشن دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور

شرايط ثبت نام رشته انيميشن دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور بسيار آسان تر از ورود به اين رشته از طريق انتخاب رشته كنكور ميشد و افراد علاقه مند ميتوانند تنها بر اساس سوابق تحصيلي خود يعني حداقل مدارك و شرايط اين رشته تحصيل كنند . داشتن مك ديپلم معدل مقبول و دارا بودن شرايط عمومي و خصوصي تحصيل از شرايط ثبت نام رشته انيميشن دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور ميشد .


بيشتر بخوانيد: ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي


شهريه رشته انيميشن علمي كاربردي بدون كنكور

شهريه رشته انيميشن علمي كاربردي بدون كنكور هر واحد آموزشي به دو بخش شهريه ثابت و شهريه متغيير تقسيم ميشود . جداي از شهريه ثابت كه مقدار مشخصي ميشد شهريه متغيير را نوع انتخاب واحد دانشجو مشخص ميكند كه بستگي به هزينه واحد هاي عمومي و خصوصي و يا عملي و نظري دارد . و برايند اين دو شهريه رشته انيميشن دانشگاه علمي كاربردي را يين ميكند . براي اطلاع از جزئيات اين شهريه و هزينه هاي جانبي اين رشته ميتوانيد از مشاوره تحصيلي كمك بگيريد ، مركز مشاوره تحصيلي آويژه ميتواند راهنماي مناسبي براي شما شد .


بيشتر بخوانيد: ورود به دانشگاه علمي كاربردي بدون كنكور


رشته انيميشن دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور

رشته انيميشن دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور از پنسيل پيشرفت لايي برخور دار است و از آن دسته از رشته ها و حرفه هايي است كه ميتوان گفت هرگز حركت رو به جلو آن متوقف نميشود و بخش بزرگي از آن به خلاقيت و مهارت خود شما بر ميگردد و خلق يك اثر ماندگار ميتواند همان پله پرب شما براي پيشرفت شد . فارغ التحصيل رشته انيميشن دانشگاه جامع علمي كاربردي بدون كنكور امكان اشتغال به عنوان

طراح شخصيت ، تكنسين رايانه ، دستيار طراح ، تكنسين تكنيك هاي دستي ، دستيار نور پرداز ، تكنسين فضاي سه بعدي صحنه ، متحرك ساز سه بعدي صحنه ، تكنسين رنگ ، طراح فضا و صحنه ، دستيار تصوير بردار تك فريم و . . . را تدوين و تهيه يك انيميشن به وجود مي آورد .


بيشتر بخوانيد: كارشناسي بدون كنكور علمي كاربردي


روش پذيرش دانشجو رشته انيميشن علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

پذيرش دانشجو هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه معتبر ديپلم، نوع ديپلم (مرتبط يا غيرمرتبط) و سهميه آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، خانواده شهدا، ورزشكاران و بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن شاغل ميتوانند علاوه بر كشته محلهاي داراي ظرفيت پذيرش (صرفاً شاغل) از كشته محلهايي كه پذيرش (آزاد) دارند نيز انتخاب رشته نمايند. پذيرش دانشجو دانشگاه جامع علمي كاربردي به روش متمركز و توجه به امتياز كل داوطلن، اولويتهاي انتخابي آنها و ظرفيتهاي اختصاص داده شده به هر سهميه انجام مي شود.


بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي شيراز


روش پذيرش دانشجو رشته انيميشن علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

پذيرش دانشجو اين دانشگاه به صورت متمركز و هر يك از كشته محلهاي تحصيلي براساس معدل كل منج گواهينامه داوطلب، نوع مك (مرتبط يا
غيرمرتبط)، سهميه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، ورزشكاران، بومي بودن و توجه به شرايط عمومي به تشخيص مراجع ذيصلاح صورت ميگيرد. داوطلن سهميه آزاد كه مك كارداني آنان مرتبط رشته هاي تحصيلي انتخابي شد اولويت پذيرش آن رشته قرار ميگيرند.

ضمن ظرفيت قيمانده هر كشته محل، اولويت يكسان به داوطلن سهميه آزاد مدارك كارداني غيرمرتبط اختصاص مي يابد. لذا پيشنهاد ميشود داوطلن نسبت به انتخاب كشته محلهاي مرتبط رشته تحصيلي مقطع قبلي خود اقدام نمايند. داوطلن سهميه شاغل صرفا يك زيرگروه آموزشي رشته مرتبط شغل آنان پذيرش خواهند شد.

براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي ما

 • آس دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي تهران
 • دانشگاه علمي كاربردي هم آوا
 • سامانه هم آوا دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي كرج
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • دفترچه علمي كاربردي
 • دفترچه دانشگاه علمي كاربردي
 • دانلود دفترچه علمي كاربردي
 • پيگيري ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي پزشكي دانشگاه علمي كاربردي
 • ارشد بدون كنكور علمي كاربردي
 • زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي
 • رشته هاي پيراپزشكي علمي كاربردي
 • ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي اصفهان
 • ليست رشته هاي بدون كنكور مشهد
 • رشته حقوق علمي كاربردي

بيشتر بخوانيد: ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي يزد


مدارك لازم براي ثبت نام رشته انيميشن علمي كاربردي بدون كنكور كارداني

 • گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مك معتبر ديپلم.
 • گواهي معدل دار براي افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل ميشد.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۲).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: ثبت نام دانشگاه جامع علمي كاربردي و رشته هاي آن


مدارك لازم براي ثبت نام رشته انيميشن علمي كاربردي بدون كنكور كارشناسي

 • مك كارداني (اعم از پيوسته/ناپيوسته) دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي مورد ييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، مان و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش.
 • فرم ييد معدل براي دانش آموختگاني كه كنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صا نشده است (كاربرگ شماره ۱۰۳).
 • فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل رشته متناسب استفاده مينمايند (كاربرگ شماره ۱۰۱).
 • آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.

بيشتر بخوانيد: كارشناسي بدون كنكور علمي كاربردي


راهنماي انتخاب رشته انيميشن علمي كاربردي بدون كنكور

هر داوطلب براساس ميزان علاقمندي خود به رشته هاي علمي كاربردي بدون كنكور و توجه به شرايط اختصاصي هر يك از مراكز آموزشي و رشته هاي تحصيلي منحصرا ميتواند يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل:

 • صنعت
 • كشاورزي
 • مديريت و خدمات اجتماعي
 • فرهنگ و هنر

برابر ضوابط شركت نمايد. جدول شماره (۶) دفترچه ثبت نام، تعريف شاغل و شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي مراكز آموزشي ج شده است. همچنين منجات جداول شماره (۷ الي ۱۰ ) دفترچه ثبت نام، معرف كشته محل و عنوان رشته، ظرفيت پذيرش اعم از آزاد و شاغل، كد اشتغال و نيز جنسيت پذيرش هر يك از كشته محلهاي گروه هاي آموزشي چهارگانه براساس اسن، شهر و مركز آموزشي ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش آزاد مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين ليست رشته هاي علمي كاربردي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.

داوطلب داراي وضعيت پذيرش شاغل مقطع كارداني مجاز به انتخاب حداكثر ۳۰ كشته محل و مقطع كارشناسي حداكثر ۲۰ كشته محل از بين رشته هاي تحصيلي موجود، صرفاً يك گروه آموزشي مطابق جدول شماره (۳) دفترچه ثبت نام ميشد.


بيشتر بخوانيد: ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي


سوالات متداول

آيا دانشگاه علمي كاربردي براي كارشناسي ارشد رشته انيميشن دانشجو مي پذيرد؟

حال حاضر خير

آيا تغيير رشته، مرخصي تحصيلي، انتقال و ميهمان شدن براي رشته انيميشن علمي كاربردي امكان پذير است؟

از نيمسال تحصيلي دوم به بعد براساس مجموعه قوانين و مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي قابل بررسي ميشد.

آيا تحصيل رشته انيميشن دانشگاه علمي كاربردي به صورت همزمان خدمت سرزي امكان پذير است؟

خير

خدمات كلان مركز مشاوره آويژه زمينه مشاوره تحصيلي

معرفي و ثبت نام رشته انيميشن علمي كاربردي بدون كنكور

شما مي توانيد مطالعه مقالات ما اين زمينه پاسخ سئوال خود را بيابيد و صورت نياز تلفن ثابت و بدون پيش شماره از سراسر ايران شماره .

معرفي و ثبت نام رشته انيميشن علمي كاربردي بدون كنكور

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۴۰:۲۸ توسط:avije موضوع: نظرات (0)